Profesní zkouška Chůva pro děti v DĚTSKÉ SKUPINĚ – PRAHA – 29.4.2024

3 900 

Počet míst: 3

Popis

Profesní zkouška Chůva pro děti v dětské skupině

Pokud jste již získali kvalifikaci jako „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, budete absolvovat pouze doplňující zkoušku v rozsahu 2 – 2,5 hodiny.
Termín zkoušky: 29.4.2024
Místo konání zkoušky: PRAHA, MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Čas zkoušky: od
8,30 h., rezervujte si, prosím, celý den
Cena kompletní profesní zkoušky: 6 500,- Kč vč. DPH – přihlašujete-li se na plnou zkoušku, po vložení do košíku nám tuto informaci uveďte do poznámky (košík je nastaven cenově na rozdílovou zkoušku)
Cena doplňující – rozdílové zkoušky – 3 900,- Kč vč. DPH

Co získáte absolvováním zkoušky?

Po úspěšném vykonání profesní zkoušky získáte profesní osvědčení o získání kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.
Doporučujeme Vám prostudovat si Hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací.

Za jakých podmínek můžete absolvovat profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině:
– nesmíte mít logopedickou vadu
– musíte mít minimálně ukončené základní vzdělání
– účastníci rozdílové zkoušky jsou mimoto povinni se prokázat již dříve získaným profesním osvědčením kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

K plné profesní zkoušce musíte, pokud se účastníte plné zkoušky, dle Národního kvalifikačního standardu, vypracovat také domácí přípravu, podle následujícího zadání:
(pro vykonání rozdílové zkoušky to není potřeba)

Písemná příprava výchovného celku – tu vypracováváte pouze při kompletní profesní zkoušce
Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a), zpracujete písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou normostran A4, která bude obsahovat:

  • název,
  • výchovný/é cíl/e,
  • počet dětí,
  • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,
  • popis jednotlivých aktivit,
  • časovou dotaci.

Do výchovného celku zařadíte minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé), Písemnou přípravu předložíte nebo zašlete mailem nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

V případě nejasností se na nás obraťte, rádi Vám poradíme. Také Vám rádi pomůžeme s případným uplatněním na trhu práce, nebo, při žádosti o úhradu celého kurzu, Vám pomůžeme s přípravou žádosti o zvolenou rekvalifikaci na úřad práce.