První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby 24.4.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 15

Kategorie: Lektor:

Popis

První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2022/1210-SP/PC/PP/VP

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 24.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Bc. Filip Ramajzl – profesionální zdravotnický záchranář

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz s profesionálním zdravotnickým záchranářem, zaměřený na základní nutnou orientaci v život ohrožujících a vybraných vážných stavech, akutních projevech onemocnění a v poskytování první pomoci v praxi v kontextu sociálních služeb.
K dispozici je funkční resuscitační model a každý z účastníků si může vyzkoušet poskytování první pomoci. V kurzu se účastníci dozví praktické postupy, jak se orientovat v konkrétních situacích, co může udělat laik a co odborník, jak poskytnout první pomoc a neuškodit.
Kurz připraví účastníky nejen na základní nutnou orientaci v život ohrožujících a vybraných vážných stavech či akutních projevech onemocnění, ale také potřebné prevenci úrazů, ke kterým v sociálních službách dochází.

Obsah kurzu:

1. Potřeba první pomoci a podmínky jejího poskytnutí.
2. Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci.
3. Zvládání život ohrožujících stavů: Bezvědomí, dušení ze zevních příčin, zástava krevního oběhu, masivní krvácení.
4. První pomoc při nejčastěji se opakujících situacích v sociálních službách: první pomoc při diabetickém šoku, epileptickém záchvatu, astmatu, úrazových stavech, apod.
5. Nácvik kardiopulmonální resuscitace, standardní pomůcky a improvizace v terénu.
6. Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci.
7. Vážné úrazy a jejich prevence. Např. úrazy páteře a míchy.
8. Základní informace o akutních stavech u konkrétních skupin klientů, u nichž lze předpokládat poskytnutí první pomoci: kardiaci, astmatici, klienti s diabetem a další skupiny, epilepsie u dětí a dospělých.]

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, PRAHA 1

Cena: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
v ceně kurzu je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu