Mohu studovat pomaturitní studium, když nejsem letošní maturant?

Samozřejmě. studium je otevřené jakémukoliv zájemci o vzděláváni. Pouze, pokud nejste letošní maturant, Vám nemůžeme přidělit status řádného studenta. 

Co znamená status studenta?

Status studenta znamená, že je za Vás i nadále hrazeno zdravotní pojištění, rodiče dostávají rodinné přídavky, máte slevu na hromadnou dopravu aj.

Znamená to, že když u Vás budu studovat, i když letos nematuruji, musím si sám hradit zdravotní pojištění?

Pokud nemáte žádnou práci nebo brigádu, tak ano. Nicméně všichni takoví studenti, kteří u nás studují, mají někde na odpoledne práci na zkrácený úvazek nebo brigádu (na DPČ, tedy Dohodu o pracovní činnosti), kde za ně při výdělku nad 2 500 Kč pojištění hradí zaměstnavatel. 

Mohu studovat, když maturuji až v září?

Ano, není to žádná překážka v zahájení studia.

Od kdy do kdy budu studentem školy, když budu studovat pomaturitní studium?

Status studenta budete mít od 1. 9. do 31. 8. Studium probíhá od začátku září do konce června.

Je možné platit školné ve splátkách?

Samozřejmě, školné si můžete rozložit do měsíčních splátek bez navýšení. Navíc tedy nebudete platit nic.

Jak je to s proplácením nákladů na jazykové zkoušky?

Studium u nás, pokud máte zájem, můžete uzavřít státní jazykovou zkouškou nebo cambridgeským certifikátem. Pokud uspějete a do konce srpna nám přinesete potvrzení, 50 % z ceny zkoušky Vám vrátíme zpět.

Je ve škole k dispozici WIFI a automaty na pití a kávu?

Ano, vše je na škole k dispozici (v přízemí ještě bufet s výběrem 3 teplých jídel) a WiFi je pro všechny studenty zdarma.

Má škola prázdniny?

Ano, řídíme se harmonogramem školního roku stanoveného MŠMT ČR.

Kdy má škola uzávěrku přihlášek?

Termín uzávěrky nemáme. Studenty nemůžeme dále přijímat ve chvíli naplnění kapacity tříd, proto doporučujeme nenechávat přihlášení „na poslední chvíli“. 

Co musím udělat, abych se mohl na školu přihlásit, a jak poznám úroveň své angličtiny?

Stačí, když vyplníte osobní údaje a vstupní test. Přijde Vám faktura s unikátním variabilním symbolem, zaplatíte 2 000 Kč (první splátka školného) a přihláška se stává platnou. 

Do kdy musím "zálohu" zaplatit?

Týká-li se Vás sleva, potom do konce června, v opačném případě co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. Do zaplacení zálohy je totiž přihláška neplatná!

Můžeme být s kamarádem ve třídě?

Ano. Stačí nám tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailu a rádi Vás zažadíme (pokud to úroveň Vašich znalostí dovolí) spolu do třídy.

Budou nás učit i rodilí mluvčí?

Ano, samozřejmě, v každé třídě učí také rodilí mluvčí.

Jaký doklad, resp. certifikát, mohu dostat po ukončení kurzu?

Na závěr studia získáte osvědčení s vyznačeným počtem absolvovaných hodin výuky a zároveň po absolvovnání závěrečného MAVO výstupního testu také vyjádřením úspěnosti u této zkoušky v procentech. Samozřejmě můžete absolvovat také další nepovinné jazykové zkoušky (viz výše). 

Vyučování začíná v září, kdy mám tedy přijít do školy?

Status studenta budete mít od 1. 9. V ten den stanovený MŠMT a Vám potvrzený v e-mailu (který zasíláme na začátku srpna) bude administrativní zápis, ale také další aktivity spojené s výukou. Od prvního dne tedy počítejte s časem 9:00 – 10:30, 10:45 – 12:15.

Kvůli sirotčímu důchodu potřebuji potvrzení o studiu dříve než 1. 9. Co pro to musím udělat?

Stačí nám tuto skutečnost oznámit a domluvit si s námi individuální zápis, kde Vám bude předáno potvrzení o přijetí ke studiu.

Mohu studovat i další jazyky než angličtinu (případně hlavní němčinu)?

Ano. V naší nabídce jsou také jazyky doplňkové, kam patří: němčina, španělština, francouzština, ruština, italština a čeština pro cizince. 

Chci studovat angličtinu i němčinu. Je to možné?

Ano. Angličtinu můžete studovat jako jazyk hlavní a němčinu jako jazyk doplňkový. 

Nabízíte ještě další vzdělávání. Co to znamená?

V naší nabídce jsou rekvalifikační kurzy, kterých se mohou naši studenti také účastnit a to za zvýhodněných podmínek (se slevou 80 %). Patří sem Internetový marketing, Asistent/ka s angličtinou (se záverečnou státní zkouškou na úrovni maturity) a Specialista marketingu, který je zakončen profesní státní zkouškou a získáním vysvědčení EQF 5, tedy na úrovni diplomu z VOŠ. Zároveň můžete absolvovat přípravný lektorský kurz včetně praxe zakončený profesní státní zkouškou EQF 7 a následně s námi zahájit spolupráci.