Týmová spolupráce v sociálních službách

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 5

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0899-SP/PC/VP

Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 27.4.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence kurzu:

Prohloubení teoretického základu v oblasti týmové spolupráce, kultivování dovedností týmové spolupráce, rozvíjení a upevnění schopnosti spolupracovat v týmu.
– postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu
– agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím

Profil účastníka kurzu:

Účastníci se seznámí s tím, jak správně a především efektivně by měl být sestaven tým se zaměřením na specifika sociální práce. Pomocí řady praktických ukázek, příkladů z praxe, skupinových her, modelových situací a interaktivních diskusí poznají frekventanti kurzu svůj přínos pro týmovou spolupráci a pochopí svoji roli v týmu.Účastníci kurzu po jeho absolvování budou znát základní charakteristiky týmu, budou umět tým definovat, rozeznají odlišnost týmu od skupiny. Dále získají či si rozšíří vědomosti o přínosech a negativech tým. práce. Rozvinou své znalosti o tým. rolích, o důležitosti správného fungování týmu.

Obsah kurzu:

– tým a jeho charakteristika
– týmová spolupráce – možné strategie a jejich efektivita na pracovišti sociálních služeb
– stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu
– efektivní komunikace v týmové spolupráci
– řešení konfliktních situací v týmu
– týmová role v praxi sociálních služeb
– formování nového týmu, loajalita a koheze
– sebereflexe, teambuilding
– praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kazuistiky

Lektor: Mgr. Lenka Rysková

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1                  

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
                      v ceně kurzu je občerstvení a nápoje

KONTAKT:
Alice Uhlíková, manažer vzdělávání – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová, asistent manažera – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu