Ergoterapie a její využití v praxi – 24.5.2024

1 500 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 1

Kategorie: Lektor:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace:
A2020/0928-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 24.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Bc. Veronika Čábelková, ergoterapeutka

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu „Ergoterapie“ pomáhá řešit praktické otázky klienta související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, otázky soběstačnosti v běžných denních činnostech pracovních činnostech a aktivitách volného času, čímž podporuje aktivní začlenění klienta do společnosti a přispívá ke zvýšení jeho kvality života.
Absolvent kurzu je obeznámen s oborem ergoterapie, jejími cíli a praktickou činností, umožňující osobám v různém věku a postižení lepší soběstačnost a komplexní rozvoj osobnosti dovolující klientovi lepší začlenění do společnosti a zkvalitnění jeho života. Absolvent kurzu získá informace o rehabilitaci prostřednictvím ergoterapie, seznámí se s možnostmi využití ergoterapie a jejího vlivu na podporu mentálních i fyzických funkcí. Absolvent se naučí rozlišovat ergoterapeutické činnosti v geriatrii a pediatrii a dalších kategoriích postižení klienta. Osvojí si některé vybrané metody práce s klientem a získá znalost některých tréninků podporujících hrubou a jemnou motoriku. Absolvent kurzu bude chápat ergoterapii jako součást individuálního plánu s klientem a budou mu známy též limity a rizika využití ergoterapie pracovníkem bez odborné kvalifikace. Absolvent získá informace, kam se obrátit v případě zájmu o odbornou ergoterapeutickou podporu.

Obsah kurzu:

V tomto základním kurzu se absolvent naučí rozumět tomu, jak funguje proces v ergoterapii, jaké jsou ergoterapeutické prostředky a osvojí si „přemýšlení ergoterapeuta“, které mu v praxi může pomoci v lepší schopnosti aktivizovat své klienty. Při výuce je kladen důraz na praktická cvičení a teoretická látka bude aplikována na praktické činnosti, se kterými se pracovník sociální péče může setkat v souvislosti s výkonem svého povolání.
Kurz je určen aktivizačním pracovníkům a všem, kteří se věnují klientům sociální služby od dětí po seniory,

Kurz je dělen do následujících bloků:

 • individuální a skupinová terapie, jejich základní rozdíly a aplikace v praxi
 • základní charakteristika ergoterapeutického procesu
 • analýza aktivity – činnost jedince, stupňování a adaptace činnosti, komponenty činnosti
 • praktická cvičení
  – ergoterapie zaměřená na trénink kognitivních a percepčních funkcí
  – ergoterapie zaměřená na trénink hrubé a jemné motoriky
  – ergoterapie zaměřená na soběstačnost
  – kompenzační pomůcky a jejich využití
  – techniky v ergoterapii vycházející z tradičních řemesel
  – moderní materiály a techniky v ergoterapii

Navštivte naše facebookové stránky, kde najdete řadu fotografií z kurzu ergoterapie!
Facebook: MAVO – Přátelé v sociálních službách

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova10, Praha 1

Cena kurzu: 1 500,- Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně kurzu jsou pomůcky, občerstvení a nápoje.

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu