Úvod do šetrné sebeobrany 29.4.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 7

Kategorie: Lektor:

Popis

Úvod do šetrné sebeobrany

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/1137-SP/PC/VP
Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 29.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Bc. Jiří Šmahlík
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové  kompetence a obsah kurzu Úvod do šetrné sebeobrany:

I v sociálních službách se setkáváme s agresivním chováním. Jaký zaujmout postoj, komunikovat s klientem, snažit se situaci nevyhrotit a správně vyřešit nebývá jednoduché. Rádi bychom Vás proto pozvali na tento kurz, kde se od základu bude řešit práce s klientem s poruchou v chování. Lektor kurzu sám absolvoval kurz realizovaný odborníky Ministerstva práce a sociálních věcí a dále absolvoval kurzy v zahraničí.

Absolvent kurzu se dozví, jak správně zvládnout jednání agresivní osoby, která ohrožuje jeho zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob nebo své vlastní zdraví a život, včetně pravidel šetrné sebeobrany. Osvojí si techniky některých fyzických úchopů teoreticky i prakticky v rámci jejich procvičení. Bude seznámen s příklady situací, ve kterých je vhodné techniku fyzických úchopů uplatnit a dokáže je použít v praxi. Seznámí se s uplatňováním pravidel šetrné sebeobrany, včetně pravidla bezpečného přístupu k uživateli s rizikem v chování.

Obsah kurzu:

1.  Úvod do problematiky sebeobrany
     Základní pravidla sebeobrany, obecná pravidla zásahu
     Právní stránka zásahu v souvislosti se Zákonem o sociálních službách – napadení, ublížení na  zdraví, omezení osobní svobody

2.  Klient s problémovým chováním
     Definice problémového chování – agrese, sebeagrese, výhrůžky, verbální napadání, krádeže, zastrašování, obtěžování, atd.
     Příčiny problémového chování  – vnější, vnitřní, mezilidské
     Metody posuzování problémového chování
     Osobní bezpečnost zaměstnance a její dodržování

3.  Fyzická intervence a její formy
     Kdy použít fyzickou intervenci
     Použití prostředků, materiálů či pomůcek k omezení mobility klienta
Kladná fyzická intervence
Příklady průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, eskalace a deeskalace

4.  Praktické ukázky chvatů a úchopů
     Práce s klientem v pozici sedu, v pozici postoje, chůze a útěku, v pozici lehu na břiše a na zádech.


Místo konání: 
MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu