Práce a spolupráce s rodinou uživatele 15.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 15

Kategorie: Lektor:

Popis

Práce a spolupráce s rodinou uživatele

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2023/1745-SP/PC
Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 15.5.2024
Lektor: Mgr. Veronika Marie Žižková
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové  kompetence a obsah kurzu:

Kurz se zaměřuje na poskytování sociální služby rodině a problémové rodině uživatele sociální služby. Práce s rodinou uživatele je specifickou oblastí, která má řadu individualit, které je potřeba zmapovat a zvolit vhodný způsob komunikace a podpory rodiny a ve spolupráci s ní jí pomoci nalézt cíl. Vzhledem k řadě specifik se s rodinou často pracuje jen okrajově, práce s rodinou je náročnou disciplínou a navázání spolupráce, podpora motivace a získání důvěry rodiny je dlouhodobou a obtížnou prací.
Kurz se snaží přiblížit situace rodinných příslušníků, identifikovat problémy a příčiny nezájmu o spolupráci a navrhuje možnosti spolupráce a podpory rodiny a jejích jednotlivců. Cílem kurzu je hledání a navržení možných způsobů vhodné podpory a motivace, nevyjímaje zhodnocení efektivity práce a případné hledání změny podpory rodiny.

Obsah kurzu:

  • Úvod do sociální práce s rodinou
  • Typologie rodin v sociální práci
  • Typy sociální práce s rodinou
  • Sociální služby podle typu rodiny
  • Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami
  • Principy terapeutické práce s mnohoproblémovou rodinou


Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cena kurzu: 1 400,- Kč

Kontakt a přihlášky:

Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu