Etika v pomáhajících profesích – 16.3.2021 – online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 20

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2020/1181-SP/PC/PP/VP

Místo konání: ONLINE
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Absolvent kurzu se dozví důležité informace o uplatňování etických a morálních norem, řešení etických dilemat se všemi skupinami klientů dle jejich sociálního znevýhodnění, s možností pochopit a uplatňovat etický kodex v praxi. Kurz nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.

Obsah kurzu:

Úvod do etiky sociálního pracovníka.
Etika v sociální práci a sociální práce jako profese. Profesní etika, etický kodex.
Etické problémové okruhy
Etický konflikt, etický problém a etické dilema v sociální práci
Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotlivých skupin klientů
Etika a přátelství v sociální práci. Lidský vztah jako součást profese. Lidská práva a jejich význam pro sociální práci.
Praktická kazuistika výkonu etiky v sociální službě
– etické aspekty práce se seniory
– etické aspekty práce s mentálně postiženými
– etické aspekty práce s dětskými a mladistvými klienty, etický přístup k sociální práci s jednotlivcem a s rodinou

Lektor kurzu:
Mgr. Irena Lacinová

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Kontakt:
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu