Manažerské dovednosti pro sociálního pracovníka – ONLINE 12.4.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie: Lektor:

Popis

Manažerské dovednosti pro sociálního pracovníka

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/1138-SP/VPP
Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 12.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Bc. Lucie Hoderová
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz přináší upevnění a posílení pozice manažera nebo vedoucího v zařízení sociálních služeb. Jedná se o základní informace, které směřují především k nově jmenovaným manažerům a vedoucím, kteří si ujasňují, co obnáší tato role, co se od nich očekává, chtějí upevnit a posílit svou autoritu, zlepšit své manažerské dovednosti a ujasnit si oblasti, na kterých by chtěli zapracovat a dále se vzdělávat a osobnostně a manažersky růst. Kurz se věnuje především osobnosti manažera a posilování jeho vlastností a dovedností z oblasti komunikace a mezilidských vztahů a každodenního řešení běžných, avšak zátěžových situací.

Obsah kurzu:

Kdo je manažer? Osobnost manažera
Pozice a role manažera, jeho osobnost a osobnostní předpoklady, kompetence, autorita. Nadřízené a podřízené vztahy, řízení lidí, sebeprosazení, role manažera. Charakter a temperament manažera.
Osobnostní kvality manažera
Orientace na cíl, rozhodování, řízení, orientace v náročných situacích, zvládání stresu a zátěže. Dobré charakterové vlastnosti – zodpovědnost, čestnost, důslednost.
Kompetence manažera
Znalosti a dovednosti. Sebereflexe. Motivace. Sociální role. Inteligence a emocionální inteligence
Autorita manažera
Schopnost ovlivňovat, rozhodovat a řídit lidi. Schopnost vzbuzovat důvěru. Respekt k ostatním. Sebeovládání. Formální a neformální autorita. Riziko moci.
Manažerské dovednosti v denní praxi v prostředí sociálních služeb
Znalosti z oblasti problematiky sociálních služeb na vysoké úrovni, Zákon 108/2006 Sb., SQSS, IP, orientace v účetnictví. Znalost personálního řízení a přijímání zaměstnanců a jejich motivace a řízení Komunikační a asertivní dovednosti, schopnost řešení konfliktů, agrese a šikany Řízení projektů, vedení porad, aj. Schopnost nést vysokou zodpovědnost
Manažerské postupy
Pasivní chování. Agresivní chování. Manipulativní chování. Asertivní chování. Asertivní chování a postupy.
Kazuistiky
Řešení konkrétních situací, postupy, zhodnocení. Návrhy řešení.

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu