Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích – 27.11.2020 online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 13

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2017/0302-SP/VP
Místo konání: ONLINE
Datum: 27.11.2020
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz napomáhá účastníkům naučit se identifikovat svůj profesní statut v pomáhající profesi, učí, jak získávat a prosazovat svá práva, chovat se asertivně. Účastníci jsou dále seznámeni, jak pracovat v týmu, rozdělit si úkoly a role a také jak komunikovat mezi sebou v pozicích nadřízeného i podřízeného, aby práce byla efektivní. Zabývá se různými druhy manipulace a její prevencí. Na závěr vede účastníka k zamyšlení nad vlastními možnostmi a způsobu jejich využití. Ukazuje důležitost vhodné psychohygieny jako prevence před přetížením.

Profil účastníka kurzu:

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří mají zájem o zvýšení a prohloubení pracovních a osobních kompetencí tak, aby si udrželi vnitřní stabilitu, uměli využít širších možností komunikace, rozdělení rolí a týmové práce a naučili se účelně bránit syndromu vyhoření.

Obsah kurzu:

Zásady otevřené a jasné komunikace, druhy a specifika komunikace v zátěžových provozech pomáhajících služeb
Účelná komunikace se vztahovým polem klienta, využití supervize a intervize
Základy asertivního jednání na pracovišti i s klientem. Kdy je a kdy není asertivita na místě? Základní modelové řešení nejčastějších konfliktních situací. Základní emoce při výkonu pomáhajících profesí.
Týmová práce. Rozdělení úloh a úkolů.
Vztah nadřízený – podřízený a vhodná komunikace. Komunikace ve stresu.
Manipulace pozitivní a negativní, manipulace ve vztahu ke klientovi, k jeho rodině, manipulace na pracovišti. Prevence a účinné řešení manipulativního chování.
Syndrom vyhoření, jeho alarmující příznaky, úloha psychohygieny v souvislosti s výkonem sociálních služeb
Reflexe vlastních zkušeností. Přesah do pracovního týmu a zařízení, sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání.

Lektorský tým:
Mgr. Václav Matuška

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?    
K online výuce potřebujete mít:

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu