Demence Alzheimerova typu v detailech života s divadelním představením 30.4.2024

1 900 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 7

Kategorie: Lektor:

Popis

Demence Alzheimerova typu v detailech života s divadelním představením Tři židle (akreditováno jako celek)

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin – zcela ojedinělý díky divadelnímu představení, které je akreditováno jako součást kurzu
Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: A2022/1209-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Čas konání:
9,00 – 16,00 hodin
Termín konání: 30.4.2024
Lektoři/herci: MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS., Ph.D.
herci představení „Tři židle“, živá hudba
Ve spolupráci s FysioART
Přijímáme také objednávky na tento kurz ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Rozsah kurzu:

Demence Alzheimerova typu od počátku až do smrti. Akreditovaný vzdělávací kurz s přidanou hodnotou živě hraného divadla, což nabízí účastníkům mimořádný emoční zážitek.
Součástí kurzu je hodinové představení fyzického předmětového divadla s názvem „Tři židle“. Představení přináší silný emoční zážitek přibližující prožitky člověka postiženého Alzheimerovou nemocí.
Celý kurz má za cíl přiblížit účastníkům složitost a závažnost problematiky demence, ukázat účastníkům pohled „z druhé strany“, očima nemocného člověka a přiblížit jeho vnitřní rozpoložení.

Kurz ukazuje možnosti aktivizace a současně poukazuje na využití vhodných kompenzačních pomůcek a způsobu komunikace. Kurz pracuje s tématem paměť a její poruchy, formy zapomínání a emoční prožitek doprovázející všechny zúčastněné. Kurz nabízí vhodnou péči, podporu aktivizace, trénování kognitivních funkcí a modelové situace.

Představení shlédlo vedení MPSV včetně paní ministryně – s vynikajícím hodnocením. S výbornou recenzí v časopise Sociální služby.

Divadelní představení probíhá po obědové pauze v nedalekém Divadle U Valšů, na Praze 1, kam se společně přesuneme příjemnou několikaminutovou procházkou po nábřeží Vltavy.

Obsah kurzu:

  • Demence a jejich rozlišení včetně Alzheimerova typu
  • Alzheimerova choroba od počátku do smrti
  • Aktivizace nemocného s ACH s ohledem na stadia choroby
  • Vliv onemocnění na ostatní členy rodiny
  • Zátěž pečovatele a psychohygiena, relaxační metody
  • Představení „Tři židle“ – fyzické předmětové divadlo (1 hod.)
  • Reflexe a zhodnocení
Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena: 1 900,- Kč / osoba (osvobozeno od DPH)
Výstup kurzu: akreditované osvědčení v rozsahu 8 hodin

Informace a kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789; l.sipova@mavo.eu
telefon kancelář: 224 816 296, mobil 604 117 962