Pohybové aktivity pro seniory a tělesně postižené – aneb tanec ve specifických podobách 3.5.2024

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 7

Kategorie: Lektor:

Popis

Pohybové aktivity pro seniory a tělesně postižené – aneb tanec ve specifických podobách

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0321-SP/PC/PP

Místo konání:
PRAHA
Termín konání: 3.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS., Ph.D. – profesionální tanečně pohybová terapeutka

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence:

Výjimečný kurz s tanečně-pohybovou terapeutkou a profesionálkou v oboru – Hanou Strejčkovou.
Kurz přináší účastníkům základní seznámení s tanečně pohybovou terapií, jako formou pohybové aktivity zaměřené na seniory a tělesně postižené osoby. Přibližuje jim pohyb a rytmický pohyb jako způsob odbourávání stresu a komunikačních bariér a možnosti lepší socializace klientů sociální služby. Zároveň seznamuje účastníky s dalšími pozitivními účinky tance na psychickou a fyzickou stránku klienta, jako je uvolnění napětí, práce s emocemi, sebeuvědomění klienta a navození dobré nálady. Tato terapie je velmi vhodná i pro osoby s demencí, neboť podporuje kognitivní funkce a odbourává agresi, která se u těchto klientů objevuje častěji, a je současně vhodná i pro osoby na invalidním vozíku.

Obsah kurzu:

  • Význam pohybu ve stáří, u klientů s demencí a pro osoby se zdravotním postižením Fyzická aktivita, vědomý pohyb a tanec jako způsob znovunalézání sebe. Tanec jako podpora duševního zdraví.
  • Specifika tance a jeho přínos pro klienty Tanec jako spontánní pohyb, tanec v sedě. Nastavování vlastních hranic, podpora vůle, úsilí a rozhodování, podpora pružnosti myšlení. Zahřívací cvičení. Praktické ukázky v průběhu výuky.
  • Fyzická průprava – tělesné izolace s ohledem na základní zdravotní indispozice seniorů a tělesně postižených Metody a techniky prospěšné lidské mysli, duševnímu zdraví a fyzické kondici. Hudební doprovod. Jiné zvuky. Smyslové vnímání. Vliv tanečního pohybu na tělo a mysl.
  • Tanec, dech a rytmus Dech a kvalita života, souvislost s pohybem. Vědomý dotek. Zapojení hlasu. Nácviky a doporučení.
  • Podpora psychomotorického rozvoje Koordinace a synchronizace pohybů. Práce s těžištěm a rovnováhou těla. Psychomotorická cvičení.
  • Základní kruh emocí Pohyb jako podpora uvolnění emocí. Podpora emoční stabilizace klienta nebo odžití vzpomínky. Práce se vzpomínkou, oční kontakt, práce se symboly a předměty, ke kterým má klient vztah.
  • Vnímání a rizika pohybu Pohyb, zátěž, kontraindikace. Nutnost uvědomělého vedení lekcí a přístupu ke klientovi.
  • Individuální a skupinový plán taneční aktivity v denních stacionářích a pobytových službách Plán pohybové aktivity, délka trvání, obsah, smysluplnost, rituál.

 

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu