Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů – 16.4.2021 – online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 11

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/1182-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod (8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz Vám umožní lépe poznat klienta, se kterým pracujete, poznat jeho potřeby, touhy a přání, pochopit co potřebuje k životu, aby se cítil spokojený. Na základě tohoto pochopení pak můžete připravit individuální plán pro každého klienta sociální služby.

Obsah kurzu:

Kurz je zaměřen na plánování v terénních, distančních i pobytových službách

Úvod do individuálního plánování
– Význam IP pro uživatele a poskytovatele – zvlášť pro terénní a zvlášť pro pobytovou službu
– Standardy kvality a jejich provázanost

Komunikace při jednání se zájemcem o službu
– Práce sociálního pracovníka – sociální šetření
– Adaptační proces klienta

Role klíčového pracovníka
– Kdo je klíčový pracovník
– Funkce a předpoklady klíčového pracovníka
– Role klíčového pracovníka a klienta
– Týmová práce – vedení dokumentace

Osobnostní profil klienta
– Základní a vyšší potřeby (rituály) klienta
– Životní přístup, postoj, motivace klienta
– Přání a cíle klienta – příklady

Individuální plány – cíle, prevence a krizové plány
– Charakteristika a jednotlivé body plánu
– Sběr dat, mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, osobní cíle, hodnocení míry dosažení osobního cíle
– Příklady samo-tvorby
– Tvoření plánů pro prevenci, podporu a krizové situace
– Ukázky z plánování, specifika jednotlivých zařízení, samostatná tvorba

Lektor kurzu:

Mgr. Václav Matuška
Místo konání kurzu: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu