Péče o dítě se speciálními potřebami – online 26.3.2024

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 15

Popis

Péče o dítě se speciálními potřebami

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2023/1748-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 26.3.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Janka Linhartová
Kurz si také můžete objednat do Vašeho zařízení na klíč. Vyžádejte si od nás nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence

Kurz „Péče o dítě se speciálními potřebami“ přináší posluchačům základní přehled a orientaci ve zdravotním postižení a jeho specifických projevech, ve věku od narození dítěte a provede posluchače jejich jednotlivými zvláštnostmi, odchylkami a projevy. Z každé části získá posluchač praktické informace, které mu pomohou lépe pochopit dítě s postižením, zvolit vhodný přístup a formu péče a komunikace odpovídající jeho chápání. Program vede pečující osobu k maximálně chápavému a etickému přístupu k jedinci a pomáhá rozvíjet jej v maximální možné míře podle individuality každého z nich.

Absolvent kurzu získá základní přehled a orientaci ve zdravotním postižení dítěte, získá informace o jednotlivých druzích poruch, postižení a odchylek, jejich specifických projevech a možnostech péče o jedince s postižením. Absolvent rozumí rozdělení mentálního postižení a zná jednotlivé stupně postižení mentální retardací. Absolvent kurzu zná specifické projevy jedince s poruchou autistického spektra a triádu problémových oblastí. Absolvent kurzu se seznámí s vadami vrozenými a získanými a nejrozšířenějšími vadami, jako jsou dětská mozková obrna a epilepsie.
Díky získání tohoto přehledu a seznámení s možností péče může absolvent kurzu lépe pracovat s dítětem s různým typem postižení a pomáhat mu v jeho vývoji tak, aby byl plně využit potenciál dítěte a bylo mu umožněno žít co nejvíce plnohodnotný život, v rámci jeho možností.

Obsah:

 • Úvod do speciální pedagogiky
 • Rozdělení zdravotních postižení, jejich specifika
 • Mentální postižení / psychopedie
 • Poruchy autistického spektra
 • Tělesné postižení / somatopedie
 • Kombinované postižení
 • Shrnutí, zodpovídání dotazů

 

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu