Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací – 3.6.2021 prezenčně

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: 2016/1231-PC

Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence kurzu:

Kurz přibližuje terénním pečovatelům hlubší informace z oblasti pečovatelské služby. Přibližuje účastníkům klienta v jeho domácím prostředí a specifikuje práce v domácnostech klientů s důrazem na etický přístup, respekt k přání klienta a zacházení se soukromím klienta a podporu jeho důstojnosti a samostatného jednání. Vymezí práva a povinnosti pečovatele, aby lépe chápal svoji funkci a pracovní povinnosti, rozdíl mezi svými zájmy a zájmy klienta. Připraví účastníka na řešení nestandardních situací, ke kterým může dojít při práci terénního pracovníka, aby díky lepší informovanosti mohl terénní pracovník vykonávat svou práci co nejlépe.

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu tak lépe zná své poslání a lépe rozumí svým kompetencím, ví, jak řešit mimořádné situace, aby svou práci mohl vykonávat lépe a plnil tak poslání terénního pracovníka podle Etického kodexu a Zákona o sociálních službách.

Obsah kurzu:

– úvod do problematiky a obecný popis terénní práce včetně jejích specifik
– vedení dokumentace, práva a povinnosti pečovatelů
– etika práce terénního pracovníka
– mimořádné situace v pečovatelské službě a jejich řešení:
nouzové situace: zhoršení zdravotního stavu klienta, podezření na domácí násilí, úmrtí, agresivní uživatel, uživatel „za zavřenými dveřmi“, ztráta klíčů, neodůvodněné obvidnění z krádeže, neúmyslné zabouchnutí dveří bytu, infekční onemocnění klienta, náhlá zdravotní příhoda
havarijní situace: závada výtahu, únik plynu, havárie vodovodního řádu, výpadek elektřiny, požár
– příklady z praxe a jejich řešení

Lektoři:
Mgr. Lenka Rysková
Michaela Bečková, DiS.

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:
Alice Uhlíková, manažer vzdělávání – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu