Základní výchovná nepedagogická činnost – 16. – 17.4.2024

2 800 

Počet hodin:

16 hodin

Počet míst: 15

Kategorie: Lektor:

Popis

Základní výchovná nepedagogická činnost

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 16 hodin (2 dny).
Číslo akreditace: A2023/1072-SP/PC
Místo konání: PRAHA
Datum konání: 16. – 17.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00
Lektor: Mgr. Karla Škarková
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu „Základní výchovná nepedagogická činnost“ je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby byli schopni samostatně působit při vytváření a rozvíjení pracovních návyků uživatelů sociální služby, jejich manuální zručnosti a pracovních aktivit, provádět volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností a tímto celkově přispívat ke kompenzaci sociálního handicapu uživatele sociální služby.

Kurz připraví účastníky na základní výchovnou nepedagogickou činnost v sociálních službách zaměřenou na pedagogiku volného času, motivaci ve výchově, volnočasové aktivity, rozvíjení schopností klienta sociální služby a nedirektivní vedení k samostatné tvořivé činnosti. Účastníci se seznámí s metodami sociální práce s jednotlivcem i skupinou podle míry jejich postižení nebo věku.

Obsah kurzu:

• Seznámení s problematikou základní nepedagogické činnosti v sociálních službách
• Pedagogika volného času – cíle výchovy s ohledem na věkové kategorie, postižení klientů, závislosti klientů – aktivizační činnosti a techniky, které si vyzkoušíte, ukázky ergoterapie, taneční terapie, dramaterapie
• Motivace ve výchově – vnitřní a vnější motivace – jak nastartovat a čím posílit motivaci klientů – smysluplnost, spolupráce, svobodná volba, praktické ukázky a tvorba
• Fenomén volného času – situace, jak je dnes vnímán volný čas – základní modely přístupu k využití volného času – nejčastější postupy při rozvoji volnočasových aktivit klientů se zaměřením na rozvoj jejich osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností, praktické ukázky
• Základní metody pedagogiky volného času
• Metody sociální práce I – s jednotlivcem a se skupinou
• Metody sociální práce II – s rodinou, s komunitou, specifika dle věku, postižení atd., praktické ukázky
• Zájmová a kulturní činnost – zabezpečení těchto činností dle handicapu klienta

Místo konání:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena kurzu: 2 800,- Kč  (osvobozeno od DPH)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu