Etika v pomáhajících profesích – ONLINE 22.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 12

Kategorie: Lektor:

Popis

Etika v pomáhajících profesích

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2020/1181-SP/PC/PP/VP
Místo konání: ONLINE

Termín konání: 22.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Irena Lacinová

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Absolvent kurzu se dozví důležité informace o uplatňování etických a morálních norem, řešení etických dilemat se všemi skupinami klientů dle jejich sociálního znevýhodnění, s možností pochopit a uplatňovat etický kodex v praxi. Kurz nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.

Obsah kurzu:

 • Úvod do etiky sociálního pracovníka
 • Etika v sociální práci a sociální práce jako profese. Profesní etika, etický kodex
 • Etické problémové okruhy
 • Etický konflikt, etický problém a etické dilema v sociální práci
 • Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotlivých skupin klientů
 • Etika a přátelství v sociální práci. Lidský vztah jako součást profese. Lidská práva a jejich význam pro sociální práci
 • Praktická kazuistika výkonu etiky v sociální službě
 • Etické aspekty:
  –  práce se seniory
  – práce s mentálně postiženými
  – práce s dětskými a mladistvými klienty, etický přístup k sociální práci s jednotlivcem a s rodinou

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Kontakt:
Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu