Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách 31.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 13

Kategorie: Lektor:

Popis

Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2023/1065-SP/PC/PP

Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 31.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Dagmar Rosecká

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti a ostatních kognitivních funkcí, motivace k aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou mírou přispívá k co nejdelší soběstačnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniorů a ostatních uživatelů sociálních služeb.
Kurz je obohacen o praktické ukázky trénování paměti, hry, postupy a nápady.

Obsah kurzu:

  • Fungování mozku a jeho specifika ve stáří a při různých onemocněních
  • Kognitivní funkce  – Paměť a její druhy, změny kognitivních funkcí ve stáří
  • Trénink kognitivních funkcí:
    Mnemotechniky I.: číselná řada, kategorizace, příběh. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
    Mnemotechniky II.: strategie prvního písmene, metoda loci, akrostika, zapamatování jmen a tváří, kalendář. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
  • Proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních
    – Přirozené zapomínání jako projev stárnutí organizmu. Kognitivní poruchy u osob s depresí, mentálně postižených a dalších onemocnění.


Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)|
Součástí školení je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

KONTAKT:

Alice Uhlíková, manažer vzdělávání – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu