Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů – ONLINE 23.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 7

Kategorie: Lektor:

Popis

Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/1182-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Termín konání: 23.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Bc. Lucie Hoderová

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci. Vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz Vám umožní lépe poznat klienta, se kterým pracujete, poznat jeho potřeby, touhy a přání, pochopit co potřebuje k životu, aby se cítil spokojený. Na základě tohoto pochopení pak můžete připravit individuální plán pro každého klienta sociální služby.

Obsah kurzu:

Kurz je zaměřen na plánování v terénních, distančních i pobytových službách

Úvod do individuálního plánování
– Význam IP pro uživatele a poskytovatele – zvlášť pro terénní a zvlášť pro pobytovou službu
– Standardy kvality a jejich provázanost

Komunikace při jednání se zájemcem o službu
– Práce sociálního pracovníka – sociální šetření
– Adaptační proces klienta

Role klíčového pracovníka
– Kdo je klíčový pracovník
– Funkce a předpoklady klíčového pracovníka
– Role klíčového pracovníka a klienta
– Týmová práce – vedení dokumentace

Osobnostní profil klienta
– Základní a vyšší potřeby (rituály) klienta
– Životní přístup, postoj, motivace klienta
– Přání a cíle klienta – příklady

Individuální plány – cíle, prevence a krizové plány
– Charakteristika a jednotlivé body plánu
– Sběr dat, mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, osobní cíle, hodnocení míry dosažení osobního cíle
– Příklady samo-tvorby
– Tvoření plánů pro prevenci, podporu a krizové situace
– Ukázky z plánování, specifika jednotlivých zařízení, samostatná tvorba

Místo konání kurzu: ONLINE
V den konání kurzu obdržíte mailem odkaz pro přihlášení do kurzu. Rozklikem webového odkazu se dostanete do virtuální třídy. Není třeba instalace žádných programů.

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně kurzu je občerstvení a nápoje.

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu