Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání – 4. 10. 2022 – 5. 1. 2023, zk. 9. 1. 2023

18 900 

Počet hodin:

Út, Čt, 13:00 – 16:15; cena vč. státní zkoušky, přes ÚP zdarma

Počet míst: 2

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační kurz
 • číslo akreditace: MSMT-1503/2022-2
 • číslo autorizace: MSMT-43697/2015-4
 • počet hodin: 100, (teorie v rozsahu 88 VH a praxe v rozsahu 12 hodin; prezenčně) 
 • místo: Praha 1 – Senovážné náměstí 23
 • počet studentů: 2 – 8
 • cena: 18 900 Kč
 • čas: úterý + čtvrtek v čase 13:00 – 16:15
 • termín: 4. 10. 2022 – 5. 1. 2023
 • zakončení kurzu: profesní státní zkouška v předpokládaném termínu 9. 1. 2023, na základě aktuálních nařízení MŠMT ČR o konání státních zkoušek

 

Základní Informace

  • Cíl rekvalifikačního kurzu: Připravit lektory na výkon jejich profese, rozšířit jim dosavadní znalosti a dovednosti a jejich práci tak zefektivnit a zároveň je připravit na závěrečnou profesní státní zkoušku. Téma, které lektor vyučuje, si vybírá sám (nemusí se jednat o jazykové vzdělávání, ale např. soft skills dovednosti apod.).
  • Pro koho je kurz určen: Pro všechny zájemce o vzdělání v této oblasti, tedy jak lektory budoucí, tak lektory s praxí. Všichni získají potvrzení o absolvování kurzu i praxe a zároveň vysvědčení o státní zkoušce z oboru lektorování (úroveň magisterského vzdělání na VŠ). Vybraným absolventům bude nabídnuta dlouhodobá spolupráce s MAVO jazykovou školou. 

 

Obsah lektorského kurzu:

 • Základy androdidaktiky
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Příprava na výuku
 • Metodika výuky, interaktivní a moderní techniky (jak zapojit nové technologie typu tablet, smart phone a e-learning, ale i sociální sítě)
 • Technologie při přípravě a při výuce (Google Disk a další usnadnění příprav a výuky, kromě PowerPointu také základy práce v Prezi)
 • Psychologické aspekty výuky
 • Praktické vyzkoušení nabytých znalostí a dovedností – mentoring odborníka, rozbor praxe a práce na technice výuky
 • Příprava Vzdělávacího programu a Minutového scénáře k závěrečné zkoušce
 • Příprava na závěrečnou zkoušku
 • Okrajově marketing ve vzdělávání

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • lektoři: Irena Zelená, Tomáš Krejča