Kurz DAŇOVÁ EVIDENCE; (kurz KK10); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv

3 900 

Počet hodin:

40 vyučovacích hodin

Počet míst: 7

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační, e-learning
 • číslo akreditace: MSMT-19885/2018-1/274
 • počet hodin: 40
 • místo: on-line
 • počet studentů: 1
 • cena: 3 900 Kč
 • čas: kdykoliv
 • termíny: kdykoliv

Základní Informace

 

Cílem kurzu je podrobně účastníky seznámit s praktickým vedením daňové evidence včetně mzdové problematiky. Studium je rozděleno do jedné organizační a devíti výukových lekcí. Výukové lekce jsou zasílány postupně, doba zpracování lekcí je stanovena individuálně a lze je průběžně konzultovat s lektorem a to jak osobně, tak e-mailem nebo telefonicky.

Obsah kurzu

 • Kdo vede daňovou evidenci, pojmy , aktuální předpisy
 • Dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek
 • Pokladna, faktury přijaté a faktury vydané, pohledávky, závazky
 • Daňová problematika – daň z příjmů, DPH…¨¨
 • Leasing
 • Cestovní náhrady
 • Mzdová problematika
 • Kontroly, pokuty, penále aj.

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • návazný kurz: K1, K2, K9