Kurz MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz K9); denní výuka; 21.05. – 13.06. 2024

12 900 

Počet hodin:

Výuka: denní, prezenční, 120 vyučovacích hodin

Počet míst: 14

Popis

Kurz Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Cíl kurzu:
– naučit Vás samostatně a velmi podrobně ovládat problematiku mzdového účetnictví
aplikovat získané vědomosti do praxe.
– naučit Vás vedení mzdového účetnictví na PC

Obsah celého kurzu naleznete zde.

Výstup z kurzu: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  „Mzdové účetnictví se znalostí práce na PC“
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Maximální počet žáků ve skupině:  15 osob
Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
Termín:  21.05. – 13.06. 2024
Čas:      08:30 – 14:30 hodin
Počet dnů výuky: 18 dnů, každý pracovní den
Rozsah celkem: 123 hodin (včetně závěrečné zkoušky)
Cena: 12 900,- Kč (přes ÚP zdarma zde)
(osvobozeno od DPH; Můžete platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Co se v našem kurzu mzdového účetnictví naučíte a dozvíte?
Naučíme Vás vést mzdové účetnictví od úplného začátku a v řadě praktických příkladů si vše postupně osvojíte a naučíte tak, abyste se samostatně mohli pustit do vedení mzdového účetnictví. Poskytneme Vám podporu a poradenství, abyste si mohli být jistí. V kurzu s Vámi podrobně probereme veškerou problematiku účtování mezd a budeme Vám nablízku, když to budete potřebovat.

Obsah kurzu Mzdového účetnictví s PC: 

 • Pracovně právní oblast 
  • vznik, změny a skončení pracovního poměru
  • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance..
 • Mzdová problematika 
  • zákon o mzdě 
  • zákon o platu
  • výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
  • praktické příklady
 • Náhrady cestovních výdajů 
  • stravné
  • jízdné
  • komplexní příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů (tuzemsko, zahraničí)
 • Sociální zabezpečení 
  • zákon o pojistném v aktuálním znění
  • promíjecí penále
  • splátky dlužného pojistného
  • řízení ve věcech dlužného pojistného
  • penále na sociální zabezpečení
 • Zdravotní pojištění 
  • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
  • způsob výpočtu pojistného
 • Nemocenské pojištění 
  • podmínky účasti na nemocenském pojištění
  • druhy dávek nemocenského pojištění
  • výpočet dávek
  • praktické příklady
 • Důchodové pojištění 
  • vyplňování ELDP
  • jednotlivé druhy důchodů
 • Státní sociální podpora 
  • jednotlivé druhy dávek
  • praktické příklady
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti 
  • zákon o dani ze závislé činnosti
  • praktické příklady
  • vyplňování tiskopisů /roční zúčtování daně/
 • Vedení mzdového účetnictví na PC