Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích 8.4.2024

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 20

Kategorie: Lektor:

Popis

Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/1139-SP/VP
Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 8.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Veronika Marie Žižková
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz napomáhá účastníkům naučit se identifikovat svůj profesní statut v pomáhající profesi, učí, jak získávat a prosazovat svá práva, chovat se asertivně. Účastníci jsou dále seznámeni, jak pracovat v týmu, rozdělit si úkoly a role a také jak komunikovat mezi sebou v pozicích nadřízeného i podřízeného, aby práce byla efektivní. Zabývá se různými druhy manipulace a její prevencí. Na závěr vede účastníka k zamyšlení nad vlastními možnostmi a způsobu jejich využití. Ukazuje důležitost vhodné psychohygieny jako prevence před přetížením.

Profil účastníka kurzu:

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří mají zájem o zvýšení a prohloubení pracovních a osobních kompetencí tak, aby si udrželi vnitřní stabilitu, uměli využít širších možností komunikace, rozdělení rolí a týmové práce a naučili se účelně bránit syndromu vyhoření.

Obsah kurzu:

Zásady otevřené a jasné komunikace, druhy a specifika komunikace v zátěžových provozech pomáhajících služeb
Účelná komunikace se vztahovým polem klienta, využití supervize a intervize
Základy asertivního jednání na pracovišti i s klientem. Kdy je a kdy není asertivita na místě? Základní modelové řešení nejčastějších konfliktních situací. Základní emoce při výkonu pomáhajících profesí.
Týmová práce. Rozdělení úloh a úkolů.
Vztah nadřízený – podřízený a vhodná komunikace. Komunikace ve stresu.
Manipulace pozitivní a negativní, manipulace ve vztahu ke klientovi, k jeho rodině, manipulace na pracovišti. Prevence a účinné řešení manipulativního chování.
Syndrom vyhoření, jeho alarmující příznaky, úloha psychohygieny v souvislosti s výkonem sociálních služeb
Reflexe vlastních zkušeností. Přesah do pracovního týmu a zařízení, sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání.

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, PRAHA 1

Cena: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
Součástí kurzu je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu