Osobní hranice při poskytování sociální služby – ONLINE 20.3.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 15

Kategorie: Lektor:

Popis

Osobní hranice při poskytování sociální služby

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2023/0046-SP/PC/PP
Místo konání: ONLINE
Datum: 20.3.2024
Lektor: Bc. Lucie Hoderová
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Cílové kompetence:

Kurz se zabývá tématem hranic poskytování sociální služby ve vztahu ke klientovi. Rozebírá téma důvěry a dobrých vztahů s klientem sociální služby, zabývá se etickou otázkou a zároveň hranicí, profesionalitou a odborným přístupem pro objektivní posouzení poskytování sociální služby. Hranice jsou základním stavebním kamenem pro poskytování efektivní podpory klientovi. Když se však správně nevymezí, může to negativně dopadnout jak na klienta, tak na pečovatele či sociálního pracovníka. Kurz pomáhá účastníkům správné hranice nastavit a překonat vnitřní zábrany pomocí sebezkušenostních, sebereflektivních a terapeutických prvků.

Obsah kurzu:

  • Co jsou to vlastně hranice a proč je udržovat? Etická stránka a etický kodex.
  • Profesionalita v poskytování péče. Nastavení hranic. Rizika porušování hranic. Příklady. 7 základních principů profesionálního vztahu
  • Osobnost pracovníka versus osobnost klienta
   – představy a očekávání klienta. Prostor k vyjádření potřeb klienta. Schopnost pracovníka naplnit klientovy potřeby
   – představy a očekávání pečujícího pracovníka. Frustrace z nenaplnění potřeb. Vymezení důležitosti. Riziko syndromu vyhoření
  • Manipulace a práce s emocemi – rizika manipulace. Jak se naučit říkat „ne“. Laskavé odmítnutí. Zvládání emocí. Rizika.
  • Sebezkušenostní okénko – čas sám na sebe. Sebeuvědomění. Sebedotazování. Sebereflexe. Od reflexe k sebereflexi.


Forma konání kurzu: ONLINE|

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Cena kurzu: 1 400,- Kč

Kontakt:
Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu