Nebát se strachu? Bezpečný průvodce strachem pro pracovníky a klienty sociální služby – 23.5.2024

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 15

Popis

Nebát se strachu? Bezpečný průvodce strachem pro pracovníky a klienty sociální služby

kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0802-SP/PC/PP

Místo konání: BRNO
Termín konání: 23.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Miroslava Kršňáková

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu je obeznámen se strachem, jeho rozdělením, jeho funkcí a jeho projevy v běžném životě, nyní v kontextu nákazy Covid-19 a nově také uprchlické krize. Rozumí přirozené tvorbě emocí a dokáže si průběh emoce uvědomovat. Ví, že se se strachem dá pracovat, umí hledat jeho příčiny a zná několik způsobů práce se strachem. Absolvent kurzu umí zmírnit dopady strachu na organizmus a dokáže hledat řešení pro zvládnutí svého strachu – např. uvolňovací cvičení, muzikoterapie, ergoterapie, práce s dechem, meditace, aj. Absolvent kurzu umí vhodným způsobem pomoci klientovi sociální služby zvládnout jeho strach, pochopit jeho příčiny a projevy a být mu tak průvodcem zvládnutí strachu.

Obsah kurzu:

Kurz je věnován fenoménu a problematice strachu, kteří řeší nejen klienti, ale také pečující osoby, ať už v souvislosti s běžným životem, ale také se strachem z nemoci, uprchlické krize, apod., zkrátka strach, se kterým se každodenně setkávají jak pracovníci sociálních služeb, tak také klienti bez rozdílu věku i míry postižení. Účastníci se seznámí s charakteristikou strachu, jeho projevy a doprovázejícími emocemi a pocity a v modelových situacích a praktických ukázkách přibližuje účastníkům zvládání těchto situací.

Kurz přibližuje účastníkům strach jako běžnou součást života, které není třeba se bát, ani se za ni stydět, ale naopak ukazuje, jak emoci strachu přijmout a jak s ní dále pracovat a jak svému strachu čelit. Díky poznání vlastního strachu a pochopení vlastních emocí tak může pracovník sociální služby lépe chápat strach klientů sociální služby a sdílením, radou a podporou se tak stát jeho bezpečným průvodcem.

1. Emoce – vznik, kategorizace, funkce, vlastnosti, znaky, trvání
2. Strach – pojem, funkce, vznik
3. Strach jako sebezkušenost
4. Strach u dětí a dospívajících
5. Strach u dospělých a seniorů
6. Strach – jak jím bezpečně projít – shrnutí

Místo konání kurzu: Brněnská diecéze, Česká 31, BRNO

Cena kurzu: 1 400,- Kč  (včetně občerstvení a nápojů)

Kontakt:
kancelář: tel. 224 816 296, mavo@mavo.eu
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu