Kurz ÚČETNICTVÍ; (kurz KK4); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv

6 440 

Počet hodin:

120 vyučovacích hodin

Počet míst: 15

Popis

Jedná se o kombinaci prezenční výuky (osobní kontakt s lektorem) a distanční výuky (e-learning)

Hlavní výhody kombinované výuky:

 • Významná úspora času
 • ​Individuální studijní tempo a možnost studium přerušit a pokračovat až se sami rozhodnete​
 • Možnost konzultací v případě nejasností v probírané látce:
  • ​​​​osobně s lektorem, telefonicky, e-mailem​
 • Plnohodnotné celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR na závěr kurzu

Cíl kurzu:

 • naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví

Obsah kurzu kombinovaná výuka účetnictví: 

 • Aktuální předpisy
 • Vymezení jednotek, které vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky 
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady 
 • Praktické zkušenosti

Organizace výuky: 

 • Studium je rozděleno do jedné organizační a dvaceti čtyř výukových lekcí.
 • Výukové lekce jsou Vám zasílány postupně, doba zpracování lekcí je stanovena individuálně.
 • Každou vyřešenou lekci zašlete na naši e-mailovou adresu, následně obdržíte Vaše řešení opravené a současně zadání další lekce.

Lektorské zajištění:
I
nformace o lektorech naleznete zde

Cena:   

 • 6 440 Kč (osvobozeno od DPH)
  – pokud chcete získat celostátně platný certifikát s vyznačením akreditace MŠMT ČR
  – absolvujete alespoň 20 vyučovacích hodin (z celkového počtu 120 vh) prezenční formou ve firmě MAVO s.r.o. (termíny,čas, přesný rozsah apod. je věcí domluvy)
 • 6 440 Kč (5 322 Kč základ daně; 1 118 Kč  DPH  21%)
  – pokud nepotřebujete celostátně platný certifikát, ale „pouze“ osvědčení firmy MAVO s.r.o. o absolvování kurzu:
  – absolvujete celý kurz distanční formou, prezenční konzultace nejsou povinné
 • V ceně je obsažen komplet dokladů a instrukcí, lektorské vedení kurzem, konzultace, závěrečné přezkoušení a vydání osvědčení.
 • Kurz je možno hradit ve splátkách.