Kvalifikační kurz OPAVA 21.2. – 22.3.2024

7 800 

Počet hodin:

150 hodin

Počet míst: 9

Popis

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – prezenční kurz v Opavě

Harmonogram najdete zde (rozklikněte): Kurz PSS Opava 21.2. – 22.3.2024

akreditace MPSV č. A2021/0335-PK
Základní kvalifikační kurz pro práci v sociálních službách
Rozsah 150 hodin, podle Zákona 108/2006 Sbírky.

Místo realizace: OPAVA
Cena kurzu: 7 800,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.
Možnost splátek bez navýšení ceny.

Termín kurzu: 21.2. – 22.3.2024
Dny výuky a rozložení teorie a praxe najdete v harmonogramu výše
Čas výuky teorie: 8,30 – 15,15 hod.
Místo výuky: Budova Marianum, Roosveltova 886/47, Opava 74601
Lektor kurzu:  Bc. Lucie Hoderová

Obsah Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách:

 • Úvod do problematiky kvality sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb 6h
 • Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie 10 h
 • Základy ochrany zdraví, první pomoc 5 h
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách 3 h
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 6 h
 • Metody sociální práce 3 h
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace 10 h
 • Sociálně právní minimum 4 h
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění 9 h
 • Aktivizační a vzdělávací výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 6 h
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 3 h
 • Základy výuky péče o domácnost 4 h
 • Krizová intervence 4 h
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení 4 h
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany 5 h
 • Odborná praxe 68 h

Potřebujete-li více informací, obraťte se na nás, rádi se Vám budeme věnovat.
Rádi Vám poradíme s žádostí o úhradu úřadem práce. Při žádosti o úhradu úřadem práce je potřeba žádost podat ideálně měsíc před realizací kurzů.