Kurz ÚČETNICTVÍ S PC; (kurz KK1); ONLINE individuální výuka; zahájení kdykoliv

10 700 

Počet hodin:

160 vyučovacích hodin

Počet míst: 5

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační, e-learning
 • číslo akreditace: MSMT-13817/2018-1/225/18
 • počet hodin: 160
 • místo: on-line
 • počet studentů: 1
 • cena: 10 700 Kč
 • čas: kdykoliv
 • termíny: kdykoliv

Základní Informace

 

Cílem kurzu je naučit  frekventanty samostatně účtovat v soustavě účetnictví a seznámit je s využitím PC k vedení účetnictví

Obsah kurzu

 

 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek 
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní programy “Money” a “Pohoda”)
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • návazný kurz: K1, K2, K9