Kurz PRVNÍ POMOC a prevence úrazů u dětí 24.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 4

Popis

Kurz PRVNÍ POMOC a prevence úrazů u dětí

číslo akreditace MPSV: A2023/1749-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 vyuč. hod., výstupem je akreditované osvědčení
Termín kurzu: 24.5.2024
Místo: PRAHA
Čas výuky: 8,30 – 15,00 hod.
Lektor: Jan Chromovský, DiS. – profesionální zdravotnický záchranář

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU:
 • Kurz je vhodný pro pracovníky pečující o předškolní děti v sociálních či předškolních zařízeních
 • Kurz je praktickým pomocníkem do všech situací vyžadujících poskytnutí první pomoci.
 • Každý účastník si vyzkouší resuscitaci na funkčním modelu miminka a dítěte.
 • Kurz Vás naučí správné orientaci na místě události a poskytnutí neodkladné první pomoci.
 • Kurz Vás naučí, jak reagovat v různých situacích, kdy má dítě zdravotní obtíže, alergické reakce či jeví jakýkoli zdravotní problém
 • Díky kurzu získáte praktickou přípravu ke zkoušce z první pomoci a prevence úrazů u profesní zkoušky Chůva pro děti

OBSAH KURZU:
 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů. Úvod do tématu, statistika úrazovosti, charakteristika úrazů pro jednotlivá vývojová období.
 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů Prevence aktivní a pasivní. Preventivní opatření a zajištění bezpečnosti s ohledem na specifika vnějšího a vnitřního prostředí. Pády u dětí a jejich prevence. Prevence v domácím a ústavním prostředí. Prevence úrazů při sportování a volnočasových aktivitách
 2. První pomoc při život ohrožujících stavech Krvácení, šok, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace. Praktické ukázky. Nácvik na funkčním modelu a ve skupinkách
 3. První pomoc při úrazech Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku, břicha, pohybového systému. Preventivní opatření. Rány. Tepelná poranění – prevence. Úraz elektrickým proudem – prevence. Tonutí.
 4. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech Horečka. Stavy dušnosti. Anafylaktický šok. Záchvaty a křeče. Mdloba. Invazivní meningokokové onemocnění – možná prevence. Naléhavé stavy při cukrovce. Bolesti břicha, náhlé příhody břišní. Nežádoucí reakce po očkování. Cizí těleso v těle. Syndrom náhlého úmrtí kojence. Doporučená opatření snižující riziko SIDS.
 5. První pomoc při otravách Jak vzniká otrava. Opatření při podezření na otravu. Volání na toxikologické informační středisko. Otrava léky. Prevence otravy léky. Opatření při otravě rostlinami nebo chemickými látkami. Prevence požití chemických látek. Otrava houbami. Otrava alkoholem, opatření při otravě alkoholem. Otrava nikotinem po požití cigaret, opatření při požití cigaret.


Místo konání:
MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

KONTAKT:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu