Úvod do standardů kvality v sociálních službách

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 13

Kategorie: Lektor:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/1386-SP/PC/VP
Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 3.5.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové  kompetence a obsah kurzu:

Oživení a upevnění znalosti standardů kvality záživným a příjemným způsobem. Žádná suchá teorie. Praktické příklady, vysvětlení, řešení dotazů. Skvělá lektorka.

Základní přehled o standardech kvality sociálních služeb, jejich smyslu, obsahu a zavádění standardů kvality do praxe. V čem se nejčastěji chybuje? Důraz je kladen na získání schopnosti vnímat standardy kvality jako jeden celek, jako soubor vzájemně propojených a vzájemně působících standardů.

Obsah kurzu:

  •  Úvod do standardů kvality (0,5 h.)
    Vznik standardů, důležité pojmy, základní zásady, tvorba pravidel, praxe, dopady.
  • 1. – 8. procedurální standardy (3 h.)
  • 9. – 11. personální standardy (2 h.)
  • 12. – 15. provozní standardy (2 h.)
  • Shrnutí (0,5 h.)
    Shrnutí poznatků, upevnění smyslu standardů


Lektor kurzu:

Mgr. Irena Lacinová

Místo konání: ONLINE

Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cena kurzu: 1 400,- Kč (včetně občerstvení a nápojů

Kontakt a přihlášky:

Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu