FIT pečovatelka (novinka) 12.4.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 1

Kategorie: Lektor:

Popis

FIT pečovatelka (novinka)

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2023/0049-SP/PC/PP

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 12.4.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor kurzu: MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS., Ph.D.

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz se zabývá předmětem aktivní sebepéče a je určen nejen všem pečovatelkám i pečovatelům, ale i jejich nadřízeným pracovníkům podílejícím se na chodu sociálního zařízení. Kurz se v úvodu snaží zacílit na pojmenování obtíží spojených s výkonem povolání a najít vhodné řešení tak, aby pečující osoba, včetně osob v pozicích SP, uměla efektivně řešit přepracování, únavu, stres a úspěšně čelila tlaku okolí. Kurz nabízí vhodnou komunikační strategii a řadu relaxačních technik a dalších prostředků stimulace pozornosti, které jsou potřeba k úspěšnému zvládání náročné profese v sociálních službách.

Obsah kurzu:

– Úvod do tématu sebepéče
Hledání a pojmenování obtíží spojených s výkonem povolání.
– pojmy: stres, tlak, přesčasy, noční služby, strach, apod.
Jak předcházet stresu
Jak efektivně řešit přepracování, únavu, podrážděnost, negativní emoce, tlak
Emoce a exprese – jak vyjádřit emoce.
– Psychohygiena aktivně
Pohybová relaxace, psychomotorická aktivace, praktický nácvik, jak zpracovávat stres a napětí.

Sebepéče za 5 minut. Sebepéče za 10 minut, 30 minut – praktický nácvik a sestava individuálních plánů
Relaxační techniky: dech, uvolnění, mobilizace energie. Psychomotorika a koordinace. Trénování paměti jako prostředek stimulace.
– Komunikační strategie
Jak využívat nonverbální komunikaci, čtení z výrazu tváře. Jak chránit sám sebe. Asertivita. Hranice v komunikaci.
– Režim, rytmus, vědomá změna
Rozbor individuální náplně práce. Sebereflektivní techniky na téma:
– co očekávám od práce, od klientů, od sebe
– co nabízím své práci, klientům, sobě
– co chci změnit a nejde to
– co mi chybí, čeho chci dosáhnout
– prokrastinace
– Závěrečná reflexe

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
           V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje.

Kontakt:
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu