Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci – 11.4.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 6

Kategorie: Lektor:

Popis

Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2023/1070-SP/PC

Místo konání: OPAVA
Datum:
11.4.2024
Lektor: Bc. Lucie Hoderová
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka)
Kurz si také můžete objednat do Vašeho zařízení na klíč. Vyžádejte si od nás nezávaznou kalkulaci!

 

Cílové kompetence:

Kurz přináší zaměstnancům sociálních služeb seznámení se sebereflexí jakožto důležitým nástrojem pro kvalitu své práce. Objasňuje účastníkům, proč je reflexe a sebereflexe důležitá a jak nám pomáhá v naší práci i osobním životě. Seznamuje účastníky s potřebou lepšího sebepoznání, které člověku pomůže poznat své silné a slabé stránky, své limity i svůj potenciál, pomáhá vybudovat zdravé sebevědomí a cítit se dobře. Přináší posluchačům informace o možnosti pracovat s vlastními emocemi a pocity, přemýšlet nad nimi a osobnostně se rozvíjet. Sociální pracovník i pracovník v sociálních službách, který je znalý sebereflexe a má potřebné sebepoznání, může odvádět vysoce kvalitní práci a tím přispívat ke správnému naplnění standardů kvality.

Obsah kurzu:

  • Vymezení pojmů
  • Reflexe – cesta k sebereflexi
  • Sebereflexe v sociální práci
  • Způsoby sebereflexe
  • Sebepoznání jako cesta k sebepřijetí
  • Kroky k sebereflexi a sebepoznání


Místo konání kurzu: OPAVA, Budova Marianum, Roosveltova 886/47

 

Kontakt:
kancelář: tel. 224 816 296, mavo@mavo.eu
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu