Poruchy chování u dětí – ONLINE 14.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 16

Popis

Poruchy chování u dětí

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2022/1207-SP/PC/PP
Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 14.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00
Lektor: Mgr. Janka Linhartová
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Program přináší základní seznámení s tématem poruchy chování u dětí, se zaměřením na hyperkinetické poruchy – ADHD a poruchy chování se sklonem k agresi. Program stručně seznámí účastníky s těmito vybranými poruchami a problémy v chování a s jejich základními znaky. Přibližuje účastníkům rizikové chování dětí, jeho příčiny a vliv rodiny na psychiku dítěte a informuje účastníky o možnosti vhodné intervence. Především však vytyčuje cíle práce s dětmi s poruchou v chování a kroky k jejich postupnému dosahování.
Program je určen pro všechny pracovníky pracující s dětmi a mládeží. Jeho cílem je předat základní informace o poruchách chování u dětí a informovat sociální pracovníky a pečovatele o možnostech pozitivní motivace, forem práce a prevence problémového chování u dětí. Program přibližuje účastníkům mentalitu dítěte a jeho základní potřeby, které mohou dospělým v běžném životě někdy unikat.

Obsah kurzu:

  • Úvod do tématu, osobnost, charakter – definice
  • Problémové chování a poruchy v chování. Rozdělení, charakteristika, hlavní rysy, příčiny.
  • Vybrané poruchy – ADHD, poruchy chování, disharmonický vývoj osobnosti
  • Nejvýznamnější faktory při práci s dětmi s hyperkinetickou poruchou
  • Poruchy chování
  • Dotazy, kazuistiky

 

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Kontakt: 
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu