Péče o duševní zdraví – psychohygiena v pomáhajících profesích 13.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 19

Kategorie: Lektor:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/1136-SP/PC/PP/VP

Místo konání: BRNO
Termín kurzu: 13.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Kateřina Šíblová

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s péčí o duševní zdraví člověka zatíženého náročným zaměstnáním. Seznamuje s nejčastějšími stresovými situacemi v pomáhajících profesích, seznámí s prvními signály syndromu vyhoření. Vysvětlí psychologickou stránku syndromu vyhoření, doprovázející faktory, pravděpodobné příčiny a důsledky projevující se v celkovém selhání a ztrátě zájmu o práci. Objasní pozitivní a negativní stres a ukáže účastníkům možnost práce prostřednictvím sebereflexe. Účastník si může lépe uvědomit své hranice a vlastní úlohu. Kurz přináší účastníkům několik psychohygienických technik s praktickými ukázkami a s možností jejich využití v profesním i osobním životě.

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu se naučí lépe rozpoznávat příznaky syndromu vyhoření a včas mu předcházet. Dozví se, jak stres lépe zvládat a čelit mu, seznámí se se způsobem práce s emocemi a vlivy působící na nás z našeho okolí. Seznámí se s různými technikami psychohygieny jako účinného způsobu prevence psychického a fyzického vyčerpání

Obsah kurzu:

  • Psychohygiena a její funkce v profesi sociálního pracovníka
  • Projevy, chyby, prevence
  • Syndrom vyhoření a jeho průběh
  • Jak si mohu pomoci? Zvládání stresových situací
  • Využití relaxačních a dechových technik, duševní očista
  • Praktické ukázky základních technik psychohygieny, zahrnující například:
    dechová cvičení, svalovou relaxaci, autogenní trénink, meditaci, relaxaci inspirovanou jógou, jógu, arteterapii, aromaterapii a další.

 

Místo konání: Brněnská diecéze, Česká 31, Brno

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu