Doprovázení na poslední cestě, péče o umírající a jejich blízké – 20.5.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 8

Kategorie: Lektor:

Popis

Doprovázení na poslední cestě, péče o umírající a jejich blízké

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2020/0573-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 20.5.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Irena Lacinová – doprovázející pracovník
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence:

Kurz uvede účastníky do tématu umírání a doprovázení při něm. Umírání a smrt je přirozeným fyziologickým procesem, se kterým se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci často setkávají. Kurz přiblíží účastníkům vhodný přístup k umírajícím a jejich rodinným příslušníkům. Vysvětluje, že smrt je přirozenou součástí života a na několika modelových situacích vysvětlí vhodný přístup a komunikaci. Účastník kurzu je lépe připraven čelit těmto náročným situacím a lépe v nich komunikovat jak s umírajícími, tak s jejich rodinnými příslušníky. Tím posílí svoje profesní dovednosti, učí se lépe se s touto zátěžovou situací vyrovnat a usnadnit tak závěr života svých klientů.

Obsah kurzu:

 • Konfrontace s vážnou nemocí, smrtí
  Dříve vyslovená přání. Charta práv umírajících, základní práva odvozená z důstojnosti. Terminologie. Fáze vyrovnávání se se smrtí a ztrátou.
 • Potřeby umírajících
  Potřeby biologické, psychologické, sociální, spirituální. Maslowova pyramida potřeb.
 • Zásady péče o umírající
  Snižování bolesti, dušnost, poruchy příjmu potravy a vyprazdňování, únava aj. Poslední hodiny.
 • Komunikace s umírajícím a pozůstalými
  Spiritualita a doprovázení. Ztráta, zármutek, poradenství pro pozůstalé.
 • Sebepéče
  Zvědomění svých potřeb během péče a provázení. Vyjasnění si osobních postojů k umírání a smrti. Psychohygiena.

 

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
                      V ceně občerstvení a nápoje


Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu