POMATURITNÍ STUDIUM – VÍZUM

PODMÍNKY PRO ŽADATELE O STUDIJNÍ VÍZUM V ČESKÉ REPUBLICE:

Abychom předešli obcházení povinností spojených s udělením víza, ve chvíli přihlášení se ke studiu požadujeme zaplacení celého školného. Po splnění těchto podmínek obdržíte potvrzení o přijetí ke studiu, které je akreditováno MŠMT ČR a probíhá 20 hodin týdně (denní studium, pondělí – pátek, 9:00-12:15), čímž splňuje veškeré požadavky na udělení studijního víza.
Studentem tedy budete od 1. 9. do 31. 8.. 
V případě, že by studentovi vízum nebylo uděleno a tuto sutečnost nám prokáže, vracíme celou sumu poníženou pouze o administrativní poplatek ve výší 2 000,-.
Pro případné další dotazy o
hledně studentského víza do ČR doporučujeme stránky MZV (případně PragueConnectnebo nás  nás neváhejte kontaktovat na (+420) 734 456 963.

POST SECONDARY STUDY – VISA

APPLICANT CONDITIONS FOR GETTING THE STUDENT VISA IN THE CZECH REPUBLIC:

To avoid further complications connected with student visa applications, the student is obliged to pay the whole tuition fee at once. As soon as it is done so, the student gets a confirmation of acceptance from us with important information about our accreditation by the Ministry of Education (the course is daily based, Mon – Fri, 9:00-12:15) which fulfills all the visa requirements.  
You will be our student from 1st September until 31st August. In case the student does not get the visa, apart from an administration fee of 2 000 Kč we refund all the money back.

For further information concerning student visa requirements for the Czech Republic see the web of the Ministry MZV (alternatively PragueConnect) or do not hesitate to contact us on (+420) 734 456 963.