Spokojená rodina, slaďování začíná

Název projektu: „Spokojená rodina, slaďování začíná“
Místo realizace projektu:
 Středočeský kraj, okres Benešov
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00380

Představení projektu

Spokojená rodina, slaďování začíná

 

Název projektu: „Spokojená rodina, slaďování začíná“
Místo realizace projektu:
 Středočeský kraj, okres Benešov
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00380

Popis projektu:

Zahájení projektu: prosinec 2012
Ukončení projektu: listopad 2014

Cílem projektu je pomoci osobám pečujícím o závislého člena rodiny a ženám či mužům vracejícím se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny navrátit se na trh práce. Snahou bude pomoci těmto osobám nalézt rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Projekt se skládá ze dvou částí, vzdělávacích aktivit a odborného poradenství a koučinku při uplatnění na trhu práce. Nejdříve budou účastníci/ice projektu zapojeni do vzdělávacích aktivit, které jim pomohou zlepšit komunikační dovednosti, profesně je nasměrují, doplní jim potřebnou kvalifikaci či je připraví na budoucí podnikání. Po absolvování vzdělávacích aktivit bude realizační tým pomáhat účastníkům/icím projektu při uplatnění na trhu práce.
Projekt je určený pro osoby z regionu Benešovska.
Projekt bude mít 3 kola a do každého kola se může zapojit maximálně 20 osob.
Aktivity projektu:
Aktivizační/motivační program
Je zaměřen na obnovení a rozvoj komunikativních dovedností, asertivních technik, motivace, zvýšení sebevědomí, atd. Cílem je, aby byli účastníci/ice připraveni a motivováni k pokračování v projektu, jež je vede k uplatnění. Délka trvání 14 hod.
Pracovně profesní diagnostika
Je zaměřena na komplexní posouzení schopností v návaznosti na pracovní uplatnění. Úkolem je detailně popsat a nasměrovat CS do dalších aktivit. Výstupem bude zpráva, ve které budou/nebudou účastnice/i doporučeni k založení podnikání. Součástí zprávy bude návrh řešení problémových životních situací (finanční problémy, sociální překážky, rodinná terapie) a nastavení systému zvyšování osobnostních předpokladů v oblasti měkkých dovedností. Délka trvání 12 hodin
Po ukončení profesní diagnostiky se účastnice/íci rozdělí na dvě skupiny. První bude pokračovat ve vzdělávacích aktivitách směřujících k založení podnikání (Podnikatelské desatero) a druhá se bude za pomoci realizačního týmu snažit najít zaměstnání či nejdříve doplnit potřebný druh vzdělání (Doplňující vzdělávací aktivita) a poté uplatnit.
Podnikatelské desatero
Tento zásadní program je zaměřen na zvládnutí ekonomického prostředí a právních aspektů podnikání, účetnictví a daňovou evidenci, seznámení s obsahem a formou podnikatelského záměru, úlohu osobnosti podnikatelky/e, konzultace nad specifiky jednotlivých podnikatelských záměrů a sestavení plánu cash flow. Délka trvání 52 hodin.
Doplňující vzdělávací aktivity
Jsou pro osoby, které nebudou doporučeny pro podnikání, nebo se v průběhu předchozích aktivit projektu rozhodnou nepodnikat. Po návrhu individuálních poradců/kyň vycházejících ze zprávy z profesní diagnostiky, individuálních potřeb účastníka/ice a znalosti podmínek místního trhu práce, bude osobě doporučeno a proplaceno školení či kurz, který je nezbytný pro její uplatnění.
Doba výuky a rámcový časový plán:
Výuka bude probíhat ve vybavené učebně a bude mít flexibilní prezenční formu. Výukový blok bude vždy rozvrhován ve 3 termínech. Účastnice/íci si volí tempo výuky v daném běhu dle vlastních potřeb. Výuka probíhá 4hod/den cca od 8.30 do 12.30.
Místo konání projektových aktivit:
Benešov – účastníkům/nicím, kteří budou do Benešova dojíždět, budeme proplácet cestovné
Adresa projektového centra:
BeneStore Tower (Areál BN, 3. patro)
Hodějovského 541
Benešov

Účastníci/ice projektu:
Účastníkem/icí projektu se může stát osoba s ukončeným středoškolským vzděláním:
·         Osoba pečující o závislého člena rodiny
·         Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
·         Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi

Harmonogram vzdělávacích aktivit v roce 2013:

1. kolo2. kolo3. kolo
Aktivační/motivační program + Pracovně profesní diagnostikaúnor, březenkvěten, červensrpen
Podnikatelské desatero/Doplňující vzdělávací aktivitybřezen, duben, květenčerven, červenec, srpenzáří, říjen
Účastníky/ice v rámci projektu podpoříme:
·         Proplácením cestovného
·         Po celou dobu trvání aktivit bude zajištěno hlídání dětí v místě konání výuky
·         Možnost využít coworkingového centra – IT zázemí včetně připojení na internet
·         Příspěvek na pořízení živnostenského listu
·         Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele
·         Odborné poradenství a koučink po celou dobu trvání projektu
Kapacita běhu: 20 osob
Přihlášky do projektu je možné zasílat do 31. července 2013.
 
Partneři projektu:
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
Úřad práce České republiky
Okresní Hospodářská komora Benešov
“Rodinné centrum Světýlka, o.s.“
Mateřské centrum Hvězdička
Mateřské centrum PUTTI, o.s.
Amitabha o.s.
MC Kulíšek
Mateřské centrum MOTÝLEK, Týnec nad Sázavou

Ke stažení

Přihláška a další dokumenty ke stažení zde

 

Mgr. Pavlína KOCMANOVÁ

Koordinátorka projektu

(+420) 734 712 759
p.kocmanova@mavo.eu