Základní výchovná nepedagogická činnost – 29. a 31.3.2021

2 000 

Počet hodin:

16 hodin

Počet míst: 16

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 16 hodin (2 dny).
Číslo akreditace: A2019/1193-SP/PC
Místo konání: ONLINE
Datum konání: podělí 29.3. a středa 31.3. od 9,00 do 16,00 hod.
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové  kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby byli schopni samostatně působit při vytváření a rozvíjení pracovních návyků uživatelů sociální služby, jejich manuální zručnosti a pracovních aktivit, provádět volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností a tímto celkově přispívat ke kompenzaci sociálního handicapu uživatele sociální služby. Kurz připraví účastníky na základní výchovnou nepedagogickou činnost v sociálních službách zaměřenou na pedagogiku volného času, motivaci ve výchově, volnočasové aktivity, rozvíjení schopností klienta sociální služby a nedirektivní vedení k samostatné tvořivé činnosti. Kurz seznámí účastníky s metodami sociální práce s jednotlivcem i skupinou podle míry jejich postižení nebo věku

Obsah kurzu:

• Seznámení s problematikou základní nepedagogické činnosti v sociálních službách
• Pedagogika volného času – cíle výchovy s ohledem na věkové kategorie, postižení klientů, závislosti klientů – aktivizační činnosti a techniky, které si vyzkoušíte, ukázky ergoterapie, taneční terapie, dramaterapie
• Motivace ve výchově – vnitřní a vnější motivace – jak nastartovat a čím posílit motivaci klientů – smysluplnost, spolupráce, svobodná volba, praktické ukázky a tvorba
• Fenomén volného času – situace, jak je dnes vnímán volný čas – základní modely přístupu k využití volného času – nejčastější postupy při rozvoji volnočasových aktivit klientů se zaměřením na rozvoj jejich osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností, praktické ukázky
• Základní metody pedagogiky volného času
• Metody sociální práce I – s jednotlivcem a se skupinou
• Metody sociální práce II – s rodinou, s komunitou, specifika dle věku, postižení atd., praktické ukázky
• Zájmová a kulturní činnost – zabezpečení těchto činností dle handicapu klienta


Lektor kurzu:
PhDr. Jitka Ivanková
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání:  ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Čas: 9,00 – 16,00 h. (2 krát 8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 2 000,- Kč  (osovobozeno od DPH) – u nás stále nejlevněji!
Pro naše absolventy kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách cena 1 500,- Kč (sleva 25%)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu