Úvod do krizové intervence

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 15

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: 2017/0063-PC/SP/PP
(ve spolupráci s Erkeya s.r.o.)
Místo konání: PRAHA
Datum: 18.11.2021
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou krizí, úlohou krize v životě člověka a jejich řešení
v rámci KI. Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi
a posílí kompetence účastníků pracovat s uživateli v jednotlivých krizových situacích. Účastník se seznámí se základní aplikací metody KI, naučí se poznávat vlastní zdroje a seznámí se se strategiemi zvládání zátěže. Seznámí se s možnými reakcemi na projevy krize, způsoby poskytnutí podpory a stabilizace uživatele sociálních služeb. Účastníci budou mít možnost trénovat zvládání na modelových situacích a skrze prožitkové techniky získávat zpětnou vazbu a využít příkladů z praxe.

Obsah kurzu:

  • Úvod do krizové intervence
  • Pojem krize a KI, jaké pomoci zahrnuje.
  • Specifické znaky, postup a formy krizové intervence
  • Příčiny a průběh krize a její fáze
  • Projevy a důsledky krize. Stanovení cílů. Postupné kroky.
  • Základní postupy v KI, techniky usnadňující komunikaci
  • Možnosti řešení krize: Svépomoc a vzájemná pomoc, odborná krizová pomoc
  • Právní aspekty krizové intervence
  • Krizová intervence v praxi – modelové situace a jejich řešení
  • Prevence syndromu vyhoření jako prevence krize


Lektor kurzu:
Mgr Irena Lacinová – krizový intervent
Mgr. Václav Matuška – terapeut

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova10, Praha 1

Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Součástí školení je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu