Úvod do krizové intervence – 30.3.2021 online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: 2017/0063-PC/SP/PP
(ve spolupráci s Erkeya s.r.o.)
Místo konání: ONLINE
Datum: 3.3.2021
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou krizí, úlohou krize v životě člověka a jejich řešení
v rámci KI. Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi
a posílí kompetence účastníků pracovat s uživateli v jednotlivých krizových situacích. Účastník se seznámí se základní aplikací metody KI, naučí se poznávat vlastní zdroje a seznámí se se strategiemi zvládání zátěže. Seznámí se s možnými reakcemi na projevy krize, způsoby poskytnutí podpory a stabilizace uživatele sociálních služeb. Účastníci budou mít možnost trénovat zvládání na modelových situacích a skrze prožitkové techniky získávat zpětnou vazbu a využít příkladů z praxe.

Obsah kurzu:

 • Úvod do krizové intervence
 • Pojem krize a KI, jaké pomoci zahrnuje.
 • Specifické znaky, postup a formy krizové intervence
 • Příčiny a průběh krize a její fáze
 • Projevy a důsledky krize. Stanovení cílů. Postupné kroky.
 • Základní postupy v KI, techniky usnadňující komunikaci
 • Možnosti řešení krize: Svépomoc a vzájemná pomoc, odborná krizová pomoc
 • Právní aspekty krizové intervence
 • Krizová intervence v praxi – modelové situace a jejich řešeníPrevence syndromu vyhoření jako prevence krize


Lektor kurzu:

Mgr Irena Lacinová – krizový intervent
Mgr. Václav Matuška – terapeut

Místo konání kurzu: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu