ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz K8); večerní výuka prezenční; termín bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky

9 600 

Počet míst: 15

Popis

Cíl kurzu: naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví a seznámit s využitím PC k vedení účetnictví
Obsah kurzu Účetnictví s využitím PC:

 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní program „MONEY“, „POHODA“)
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Pozn.: Pokud chcete absolvovat kurz bez PC, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví (K7).

Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Výstup z kurzu: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  „Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)“
Maximální počet žáků ve skupině: 10 osob

Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
Termín: bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky
Čas: 16:45 – 20:15 hodin (pracovní úterky a čtvrtky)
Počet dnů výuky: 36 dnů
Rozsah celkem: 163 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
Cena: 9 600 Kč (přes ÚP zdarma zde)
(osvobozeno od DPH; možno platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Vhodné navazující kurzy:
K2 – Mzdové účetnictví
K3 – Daňový specialista

Obsah výuky:
Úvod do problematiky účtování

 • Vysvětlení základních pojmů, principů a vazeb
 • Charakteristika jednotlivých účtových tříd a nejčastěji používaných účtů
 • Seznámení se zaúčtováník běžných účetních případů
 • Účetní případy na konci účetního období
 • Dílčí příklady

Cíl semináře S1: Zasvětit absolventy do základů účetnictví a seznámi je se základními konkrétními postupy.

Obsah semináře S2: Účetnictví pro pokročilé

 • Účtování kompikovanějších účetních případů
  • časové rozlišení
  • rezervy
  • kurzové rozdíly
  • zálohy a reklamace
  • směnky aj.
 • Výpočet a zaúčtování povinnosti k dani z příjmů
 • Komplexní příklady

Cíl semináře S2: Seznámit absolventa se složitejším účetních případů, se kterými se účetní běžně setkává v účetní praxi.

Obsah semináře S3: Účetnictví v příkladech

 • Účtování konkrétních dílčích i komplexních příkladů pod odborným dohledem
 • Oproti výuce v seminářích v S1, S2 je S3 koncipován jako samostatné účtování s možností dotazů a vysvětlení nejasností přítomným lektorem

Cíl semináře S3: Upevnit znalosti získané v předchozích seminářích, praktickým účtováním.

Obsah semináře S4: Základy vedení účetnictví na PC
 • Seznámení s principy účtování omocí výpočetní techniky
 • Praktické osvojení práce na PC ve vztahu k účetnictví
 • Seznámení s programem „MONEY“ a „Pohoda“
 • Účtování s využitím programu

​Cíl semináře S4: Poskytnout základní představu o možnostech účetních programů a o konkrétním postupu při účtování pomocí výpočetní techniky (upozorňujeme, že cílem semináře není naučit detailně obsluhovat účetní program.