ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz K8)

9 600 

večerní výuka prezenční; termín bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky

Počet míst: 11

Cíl kurzu: naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví a seznámit s využitím PC k vedení účetnictví
Obsah kurzu Účetnictví s využitím PC:

 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní program "MONEY", "POHODA")
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Pozn.: Pokud chcete absolvovat kurz bez PC, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví (K7).

Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Výstup z kurzu: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  "Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)"
Maximální počet žáků ve skupině: 10 osob

Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
Termín: bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky
Čas: 16:45 - 20:15 hodin (pracovní úterky a čtvrtky)
Počet dnů výuky: 36 dnů
Rozsah celkem: 163 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
Cena: 9 600 Kč (přes ÚP zdarma zde)
(osvobozeno od DPH; možno platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Vhodné navazující kurzy:
K2 - Mzdové účetnictví
K3 - Daňový specialista