ÚČETNICTVÍ (kurz K7)

8 400 

Počet hodin:

večerní výuka prezenční; termín bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky, 120 hodin

Počet míst: 12

Popis

Cíl kurzu: naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví
Obsah kurzu Účetnictví:

 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek 
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Pozn.: Pokud chcete absolvovat tento kurz s využitím PC, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví s PC (K1).

Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Výstup z kurzu: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR – „Účetnictví“
Maximální počet žáků ve skupině: 10 osob
Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
Termín: bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky
Čas: 16:45 – 20:15 hodin
Počet dnů výuky: 27 dnů
Rozsah celkem: 124 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
Cena: 8 400 Kč (přes ÚP zdarma zde)
(osvobozeno od DPH; možno platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Obsah semináře S1: Základy účetnictví

 • Úvod do problematiky účtování
 • Vysvětlení základních pojmů, principů a vazeb
 • Charakteristika jednotlivých účtových tříd a nejčastěji používaných účtů
 • Seznámení se zaúčtováník běžných účetních případů
 • Účetní případy na konci účetního období
 • Dílčí příklady

Cíl semináře S1: Zasvětit absolventy do základů účetnictví a seznámi je se základními konkrétními postupy.

Obsah semináře S2: Účetnictví pro pokročilé

 • Účtování kompikovanějších účetních případů
  • časové rozlišení
  • rezervy
  • kurzové rozdíly
  • zálohy a reklamace
  • směnky aj.
 • Výpočet a zaúčtování povinnosti k dani z příjmů
 • Komplexní příklady

Cíl semináře S2: Seznámit absolventa se složitejším účetních případů, se kterými se účetní běžně setkává v účetní praxi

Obsah semináře S3: Účetnictví v příkladech

 • Účtování konkrétních dílčích i komplexních příkladů pod odborným dohledem
 • Oproti výuce v seminářích v S1, S2 je S3 koncipován jako samostatné účtování s možností dotazů a vysvětlení nejasností přítomným lektorem

Cíl semináře S3: Upevnit znalosti získané v předchozích seminářích, praktickým účtováním.