ÚČETNICTVÍ (kurz K4); denní výuka prezenční; termín bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky

8 500 

Počet hodin:

120 hodin

Počet míst: 12

Popis

  • Cíl kurzu: naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví
   Výstup z kurzu: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR – „Účetnictví“
   Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky

   Obsah kurzu Účetnictví:

   • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
   • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
   • Účtování v jednotlivých účtových třídách
   • Hlavní okruhy účtování
   • Sociální a zdravotní pojištění
   • Základy mzdové problematiky
   • Přechodné účty aktiv a pasiv
   • Účtování rezerv a opravných položek 
   • Zahraniční obchod
   • Zálohy, reklamace a směnky
   • Souvislé příklady
   • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
   • Základní problematika daňových předpisů
   • Odpovědnost a pojištění účetních
   • Jednání s úřady
   • Praktické zkušenosti

   Pozn.: Pokud chcete absolvovat tento kurz s využitím PC, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví s PC (K1).

   Maximální počet žáků ve skupině: 12 osob
   Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
   Termín:  bude vypsán ihned po zrušení zákazu realizace prezenční výuky

   Čas: 8:30 – 14:00 hodin
   Počet dnů výuky: 19 dnů, každý pracovní den
   Rozsah celkem: 123 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
   Cena: 8 500,- Kč (přes ÚP zdarma zde)
   (osvobozeno od DPH; možno platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
   Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)