Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách – 17.3.2021 online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 14

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:A2019/1190-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Datum: 17.3.2021
Čas výuky: 9,00 – 16,00
(8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti a ostatních kognitivních funkcí, motivace k aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou mírou přispívá k co nejdelší soběstatečnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniorů a ostatních uživatelů sociálních služeb.
Kurz je obohacen o praktické ukázky trénování paměti, hry, postupy a nápady.

Obsah kurzu:

 • Fungování mozku a jeho specifika ve stáří a při různých onemocněních
 • Kognitivní funkce  – Paměť a její druhy, změny kognitivních funkcí ve stáří
 • Trénink kognitivních funkcí:
  Mnemotechniky I.: číselná řada, kategorizace, příběh. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
  Mnemotechniky II.: strategie prvního písmene, metoda loci, akrostika, zapamatování jmen a tváří, kalendář. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
 • Proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních
  – Přirozené zapomínání jako projev stárnutí organizmu. Kognitivní poruchy u osob s depresí, mentálně postižených a dalších onemocnění.

Lektor:
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS. – certifikovaná trenérka paměti

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

KONTAKT:

Alice Uhlíková, manažer vzdělávání – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu