Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách – 18.11.2021

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 11

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:A2019/1190-SP/PC/PP

Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti a ostatních kognitivních funkcí, motivace k aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou mírou přispívá k co nejdelší soběstačnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniorů a ostatních uživatelů sociálních služeb.
Kurz je obohacen o praktické ukázky trénování paměti, hry, postupy a nápady.

Obsah kurzu:

  • Fungování mozku a jeho specifika ve stáří a při různých onemocněních
  • Kognitivní funkce  – Paměť a její druhy, změny kognitivních funkcí ve stáří
  • Trénink kognitivních funkcí:
    Mnemotechniky I.: číselná řada, kategorizace, příběh. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
    Mnemotechniky II.: strategie prvního písmene, metoda loci, akrostika, zapamatování jmen a tváří, kalendář. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
  • Proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních
    – Přirozené zapomínání jako projev stárnutí organizmu. Kognitivní poruchy u osob s depresí, mentálně postižených a dalších onemocnění.

Lektor:
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS. – certifikovaná trenérka paměti
Dagmar Rosecká

Čas výuky: 9,00 – 16,00 (8 vyučovacích hodin + přestávka)

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Součástí školení je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:

Alice Uhlíková, manažer vzdělávání – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu