fbpx

Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 25

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/1191-SP/PC  

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 24.10.2022
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
ijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence:

Kurz přináší zaměstnancům sociálních služeb seznámení se sebereflexí jakožto důležitým nástrojem pro kvalitu své práce. Objasňuje účastníkům, proč je reflexe a sebereflexe důležitá a jak nám pomáhá v naší práci i osobním životě. Seznamuje účastníky s potřebou lepšího sebepoznání, které člověku pomůže poznat své silné a slabé stránky, své limity i svůj potenciál, pomáhá vybudovat zdravé sebevědomí a cítit se dobře. Přináší posluchačům informace o možnosti pracovat s vlastními emocemi a pocity, přemýšlet nad nimi a osobnostně se rozvíjet. Sociální pracovník i pracovník v sociálních službách, který je znalý sebereflexe a má potřebné sebepoznání, může odvádět vysoce kvalitní práci a tím přispívat ke správnému naplnění standardů kvality.

Obsah kurzu:

  • Vymezení pojmů
  • Reflexe – cesta k sebereflexi
  • Sebereflexe v sociální práci
  • Způsoby sebereflexe
  • Sebepoznání jako cesta k sebepřijetí
  • Kroky k sebereflexi a sebepoznání

Lektor kurzu:
Mgr. Veronika Marie Žižková

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena kurzu: 1 400,- Kč  (osvobozeno od DPH)
(včetně občerstvení a nápojů)

Kontakt:
kancelář: tel. 224 816 296, mavo@mavo.eu
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu