Reminiscenční terapie jako způsob práce s klientem sociální služby 1.6.2023

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 1

Kategorie: Lektor:

Popis

Reminiscenční terapie jako způsob práce s klientem sociální služby

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2022/0330-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Datum: 1.6.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Cílové kompetence:

Kurz seznamuje účastníky s reminiscenční terapií v životě seniorů, a to jak seniorů s demencí, kognitivní poruchou i seniorů zdravých. Cílem je zlepšit kvalitu života seniorů za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek. Pracuje s faktem, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Kurz přináší informace, jak pracovat s klienty, potřebu získávat informace o jejich životě a biografické anamnéze, které jsou důležité pro terapii vzpomínkou. Kurz provádí účastníky postupem terapie vzpomínkou, rozhovorem s klientem, připravením tématu, vhodného prostředí a vhodných předmětů. Přiblíží účastníkům způsob naslouchání klientům a vedení rozhovorů, způsob zapojování klientů a jejich aktivizaci. Na závěr kurzu je prostor pro návrhy vhodné práce se vzpomínkami a vhodná doporučení tak, aby se reminiscenční terapie pro klienty mohla stát rituálem, který má své pevné místo v práci s klienty..

Obsah kurzu:

    • Vzpomínání a jeho úloha v lidském životě
    • Reminiscenční terapie a její formy, práce se vzpomínkami
    • Individuální a skupinová reminiscenční terapie v praxi
    • Reminiscence pro klienty se specifickými potřebami
    • Metody aktivizace využívající vzpomínek


Lektor kurzu:

Dagmar Rosecká

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena kurzu: 1 400,- Kč

Kontakt:
Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu