Reminiscenční terapie – 3.3.2021 online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: 2017/0140-PC/SP/PP
(ve spolupráci s Erkeya s.r.o.)
Místo konání: ONLINE
Datum: 3.3.2021
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Cílové kompetence:

Kurz seznamuje účastníky s reminiscenční terapií v životě seniorů, a to jak seniorů s demencí, kognitivní poruchou i seniorů zdravých. Cílem je zlepšit kvalitu života seniorů za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek. Pracuje s faktem, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Kurz přináší informace, jak pracovat s klienty, potřebu získávat informace o jejich životě a biografické anamnéze, které jsou důležité pro terapii vzpomínkou. Kurz provádí účastníky postupem terapie vzpomínkou, rozhovorem s klientem, připravením tématu, vhodného prostředí a vhodných předmětů. Přiblíží účastníkům způsob naslouchání klientům a vedení rozhovorů, způsob zapojování klientů a jejich aktivizaci. Na závěr kurzu je prostor pro návrhy vhodné práce se vzpomínkami a vhodná doporučení tak, aby se reminiscenční terapie pro klienty mohla stát rituálem, který má své pevné místo v práci s klienty.

Obsah kurzu:

 • Vzpomínání a jeho úloha v lidském životě
 • Práce se vzpomínkami: senzorická stimulace (vůně, doteky, hudba, návštěva různých míst, vzpomínkové předměty a jak s nimi pracovat)
 • Reminiscence jako metoda upevnění vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem sociálních služeb a pochopení chování uživatele
 • Zlepšení kvality života uživatele a jeho důstojnosti
 • Metoda aktivizace využívající vzpomínek prostřednictvím různých podnětů
 • Individuální a skupinová terapie
 • Metody, pomůcky, příklady – pojďte s námi vzpomínat


Lektor kurzu:

MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání kurzu: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu