Reminiscenční terapie jako způsob práce s klientem sociální služby

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 9

Kategorie: Lektor:

Popis

Reminiscenční terapie jako způsob práce s klientem sociální služby

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2022/0330-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Datum: 11.5.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka) 

Cílové kompetence:

Kurz seznamuje účastníky s reminiscenční terapií, která tvoří základ práce s klienty s demencí, využívá se však i u zdravých seniorů a u seniorů s kognitivní poruchou. Cílem kurzu je seznámit posluchače s prvky reminiscenční terapie a přiblížit jim její příznivé účinky. Kurz využívá vzpomínání jako terapeutického nástroje – cílené práce se vzpomínkami. Seznamuje účastníky s faktem, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Kurz přináší informace, jak pracovat s klienty, potřebu získávat informace o jejich životě a biografické anamnéze, které jsou důležité pro terapii vzpomínkou.

Obsah kurzu:

  • Co je reminiscence a k čemu slouží, u koho se používá. Jaké prostředky využívá, jaký má smysl u zdravých seniorů a jakou úlohu plní u klientů s demencí a dalšími degenerativními onemocněními.
  • Reminiscence jako způsob aktivizace
  • Před započetím reminiscence –  biografická anamnéza, prostředí, pomůcky
  • Průběh reminiscenční terapie – hlavní zásady, průběh terapie, předpoklady terapeuta
  • Individuální a skupinové vzpomínání  – rozdíly a přednosti
  • Jak může reminiscenční terapie probíhat – příklady a ukázky jednotlivých vzpomínkových terapií, tanec, hudba, vzpomínkový kufřík, kniha životního příběhu. Reminiscence u osob s demencí
  • Zhodnocení a shrnutí poznatků


Lektor kurzu:

Dagmar Rosecká

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Cena kurzu: 1 400,- Kč

Kontakt:
Tel.: (+420) 224 816 296
Mobil: (+420) 604 117 962
E-mail: mavo@mavo.eu