Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání – 7.3.-1.6.2023, zk. 5.-6.6.2023

18 900 

Počet hodin:

Út, Čt, 13:00 – 16:15; cena vč. státní zkoušky

Počet míst: 6

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační kurz
 • číslo akreditace: MSMT-6214/2019-1/90
 • počet hodin: 100, ( teorii v rozsahu 88 VH, praxi v rozsahu 12 hodin) 
 • místo: Praha 1 – Senovážné náměstí 23
 • počet studentů: 2-8
 • cena: 18 900 Kč
 • čas: úterý + čtvrtek v čase 13:00 – 16:15, á 4 vyučovací hodiny 
 • termíny: 7. 3. – 1. 6. 2023
 • hodiny nejsou ve dnech: 14.3., 16. 3., 4. 4., 6. 4.
 • zakončení kurzu: profesní státní zkouška v předpokládaném termínu 5. 6. a 6. 6. 2023 podle počtu přihlášených studentů

 

Základní Informace

  • Cíl rekvalifikačního kurzu: Připravit lektory na výkon jejich profese, rozšířit jim dosavadní znalosti a dovednosti a jejich práci tak zefektivnit a zároveň je připravit na závěrečnou profesní státní zkoušku. Téma, které lektor vyučuje, si vybírá sám (nemusí se jednat o jazykové vzdělávání, ale např. soft skills dovednosti apod.).
  • Pro koho je kurz určen: Pro všechny zájemce o vzdělání v této oblasti, tedy jak lektory budoucí, tak lektory s praxí. Všichni získají potvrzení o absolvování kurzu i praxe a zároveň vysvědčení o státní zkoušce z oboru lektorování (úroveň magisterského vzdělání na VŠ). Vybraným absolventům bude nabídnuta dlouhodobá spolupráce s MAVO jazykovou školou. 

 

Obsah lektorského kurzu:

 • Základy androdidaktiky
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Příprava na výuku
 • Metodika výuky, interaktivní a moderní techniky (jak zapojit nové technologie typu tablet, smart phone a e-learning, ale i sociální sítě)
 • Technologie při přípravě a při výuce (Google Disk a další usnadnění příprav a výuky, kromě PowerPointu také základy práce v Prezi)
 • Psychologické aspekty výuky
 • Praktické vyzkoušení nabytých znalostí a dovedností – mentoring odborníka, rozbor praxe a práce na technice výuky
 • Příprava Vzdělávacího programu a Minutového scénáře k závěrečné zkoušce
 • Příprava na závěrečnou zkoušku
 • Okrajově marketing ve vzdělávání

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • lektoři: Irena Zelená, Tomáš Krejča